Крии

Крия – Обща поддръжка
(Kriya – General Maintenance)

Крия – Упражнения за пъпния център
(Kriya – Exercises for the Navel Center)

Упражнения за садана II
(Sadhana Exercises II)

Упражнения за садана I
(Sadhana Exercises I)

Крия за вътрешно и външно зрение
(Kriya for Inner and Outer Vision)

Крия за здраве и откритост
(Kriya for Health and Openness)

Крия – Контрол на мускулната система
(Kriya – Control of the Muscular System)

Крия за енергизиране на Аза
(Kriya for Energizing the Self)

Създаване на магнитни полета за разширяване на вашето вътрешно Аз
(Creating Magnetic Fields to Expand Your Inner Self)

Крия за четвърта чакра
(Fourth Chakra Kriya)

Десето тяло – Лъчисто тяло – Медитация и упражнения
(Tenth Body – Radiant Body – Meditation and Exercises)

Крия за постигане на комфортен, щастлив сън
(Kriya for Achieving Comfortable, Happy Sleep)

Наби крия
(Nabhi kriya)

Крия – Укрепване на имунната система за жени
(Kriya – Strengthening the Immune System for Women)

Крия за имунитет
(Kriya for Immunity)

Крия да проектирате навън
(Kriya to project out)

Крия да издигнете кундалини – комплекс 4
(Kriya to raise kundalini – set 4)

Крия да устоим на натиска на времето
(Kriya to Withstand the Pressure of Time)

Крия за настроение и баланс на метаболизма
(Kriya for Mood and Metabolism Balance)

Комплекс упражнения за синхронизация на ума и тялото
(Exercise Set for Mind and Body Synchronization)

Комплекс упражнения за балансиране на главата и сърцето
(Exercise Set Balancing the Head and the Heart)

Крия за Пета чакра
(Kriya for the Fifth Chakra)

Крия – Стимулиране на жизнения нерв
(Kriya – Life Nerve Stimulation)

Комплекс упражнения за нервната система
(Exercise Set for the Nervous System)

Крия – 15 минути сутрешен комплекс
(Kriya – 15 minutes morning set)

Комплекс упражнения за циркулация 2
(Exercise Set for Circulation 2)

Крия – Баланс на нервите
(KriyaNerve Balance)

Крия – Нервната система и балансиране на кръвта
(Kriya – The Nervous System and Balancing the Blood)

Крия – Сила за сексуалния нерв
(Kriya – Sexual Nerve Strength)

Крия – Личност, нерви и възприятие
(Kriya – Personality, Nerves and Perception)

Крия – Настройване на тялото за издигане на духа
(Kriya Body Adjustment to Elevate the Spirit)

Крия – освежаване на нервната система
(Kriya – Refreshing the Nervous System)

Крия за коригиране на на нервите (липсата на дълбочина)
(Kriya to Correct Nerve Shallowness)

Крия – Ъглова енергия на тялото
(Angular body energy kriya)

Крия – Развиване на сила и баланс
(Kriya – Developing strength and balance)

Крия – освобождаване на напрежението на воините
(Kriyawarriors tension release)

Крия – Събудете диафрагмата
(Kriya – Awaken the Diaphragm)

Крия – Сила за саможертва
(Kriya – Strength for sacrifice)

Крия – Енергийни карти – Първата чакра – Муладхара – Комплекс Б
(Kriya – Energy maps  – The First chakra –  Muladhara –  Set B)

Резистентност към болести и помощник на сърцето
(Disease Resistance and Heart Helper)

Крия – Премахване на страхове от петият месец в утробата – 1
(Kriya – Removing Fears from the Fifth mount of the Womb – 1)

Крия – Освобождаване на енергията ви за побеждаване на депресията
(Kriya – Freeing Your Energy to Defeat Depression)

Много фини упражнения, за да стигнете до корена на подсъзнателната депресия
(Very subtle exercise  – to get to the root of subconscious depression)

Крия – Създаване и съхраняване на пранична енергия
(Kriya – Creating and Conserving Pranic Energy)

Крия за регенерация
(Kriya for Regeneration)

Крия – Енергийни карти – Четвърта чакра (Анахата) – Комплекс Б
(Kriya – Energy maps – The forth chakra – Anahata – Set B)

Крия – премахване на блокажите на тялото
(Kriya – Removing Body Blocks)

Четвърта чакра – Отваряне на вратата към сърцето ви
(Fourth Chakra – Opening the Gate to Your Heart)

Шеста чакра – Събудете вашият мълчалив наблюдател
(Sixth Chakra –  Awaken Your Silent Observer)

Седма чакра – Пробуждане на короната на лотоса – Космически връзки
(Seventh Chakra – Awakening the Lotus Crown – Cosmic Connections)

Крия – Да заявите вашата аура
(Kriya to Claim Your Aura)

Четвърто тяло – Неутрален (медитативен) ум – Комплекс упражнения 2
(Fourth Body – Neutral (meditative) mind – Exercises Set 2)

Крия за тялото на арката за бдителност
(The Arcline Body Kriya for Alertness)

Крия – Втора чакра – Събудете своя поток
(Kriya – Second Chakra – Awaken Your Flow)

Крия – Пета чакра – Уахе Гуру крия на екстаза
(Kriya – Fifth Chakra – Wahe Guru Ecstasy Kriya)

Крия – Първа чакра – събуждане на тялото и гръбнака
(Kriya – First Chakra – Awaken Body and Spine)

Крия – Тимус и имунитет и насищане на клетките с кислород
(Kriya – Thymus & Immunity and cellular oxidation)

Крия – емоционален, психичен баланс и предотвратяване на преждевременна менопауза
(Kriya – Emotional, Mental Balance and Prevention of Premature Menopause)

Крия – Комплекс за гнева – Поправяне на щетите в системата от проявен нездравословен гняв
(Kriya – Anger Set – Repairing damage to the system of ill-placed anger)

Крия за негативност
(Kriya for negativity)

Крия – Основата на вашият творчески капацитет за живот
(Kriya – The Base of Your Creative Capacity for Life)

Крия – тренировка за укрепване на имунитета
(KriyaImmune Strengthening Workout)

Крия за укрепване на имунната система 2
(Kriya for Strengthening the Immune System 2)

Крия – Свързване на трета и пета чакра
(Kriya – Connecting the Third and Fifth Chakra)

Крия – грижа за себе си
(KriyaSelf-care)

Щитовидна и паращитовидни жлези – упражнения
(Thyroid – Paratiroide Exercises)

Крия за петото тяло (физическо тяло)
(Kriya for the Fifth Body (Physical body)

Крия – Лечение на храносмилателни проблеми – Бърза помощ
(KriyaHealing Digestive Problems Emergency)

Ватскар Даути крия – за овладяване на храносмилателната система
(Vatskar Dhouti Kriya – To Master the Digestive System)

Наби крия за храносмилане
(Nabhi Kriya for Digestion)

Крия – Работа с хипоталамуса
(Kriya – Work with Hypothalamus)

Крия за укрепване на имунната система 1
(Kriya for Strengthening the Immune System 1)

Крия за физическото тяло – за самолечение
(The Physical Body Kriya for Self Healing)

Крия – изчистване на подсъзнателната обратна личност
(Kriya – Clearing the Subconscious Reverse Personality)

Крия – Разрушител на емоционалната умора
(Kriya – Emotional Fatigue Buster)

Крия – за изчистване на чакрите
(Kriya – To Clear the Chakras)

Три крии за премахване на напрежението и стреса
(Three Kriyas To Eliminate Tension & Stress)

Крия – Освобождаване на елементите
(Releasing the Elements Kriya)

Упражнения за елиминиране (Apana)
(Elimination (Apana) Exercises)

Крия – Рефлекси за жизненото ядро
(Kriya – Reflexes for the Vital Core)

Крия – Енергийни карти – Пета чакра (Вишудха) – Комплекс A
(Kriya – Energy maps – The fifth chakra (Vishuddha) – Set A)

Крия – Почистване на къщата 3
(Kriya – House cleaning III)

Крия – Почистване на къщата 2
(Kriya – House cleaning II)

Призрачна крия – изчистване и отваряне към интуицията
(Ghost Kriya – Clearing & Opening to Intuition) 

Крия – Упражнения за сърдечния център
(Kriya – Exercises for the Heart Center)

Крия – Разтоварване на товара на несъзнаванато
(Kriya – Unloading the Unconscious Burden)

Крия – връзка със сърцето
(Kriya – Heart Connection)

Крия да станете кристално чист
(Kriya for Becoming Crystal Clear)

Крия – Комплекс упражнения за интуиция и комуникация
(Kriya – Exercises Set for Intuition and Communication)

Крия за врата и щитовидната жлеза
(Kriya for Neck and Thyroid)

Крия за щитовидната жлеза и гърлeния център 2
(Kriya for the thyroid and throat center 2)

Крия – за щитовидната жлеза и гърления център
(Kriya – Thyroid & Throat Center)

2 упражнения за щитовидната жлеза
(2 exersises for Thyroid)

Варуяс крия
(Varuyas Kriya)

Комплекс за хипофизната жлеза #4
(Set for the Pituitary Gland #4)

Комплекс за хипофизната жлеза #3
(Set for the Pituitary Gland #3)

Комплекс за хипофизната жлеза #2
(Set for the Pituitary Gland #2)

Комплекс за хипофизната жлеза #1
(Set for the Pituitary Gland #1)

Крия да станете интуитивен
(Kriya for Becoming Intuitive)

Крия за епифизата
(Pineal gland kriya)

Крия за пазителя на здравето
(Kriya for Guardian of Health)

Крия за балансиране на епифизата, хипофизата и хипоталамуса
(Kriya for balancing the Pineal, Pituitary and Hypothalamus)

Крия – 15 минути сутрешен комплекс
(Kriya – fifteen minute morning set)

Крия – Три упражнения за енергия, креативност и просперитет
(Kriya  –  Three Exercises for Energy, Creativity and Prosperity)

Крия – Раздвижете ендокринната система
(Kriya – Move the Glandular System)

Крия – Ендокринна система
(Kriya – Glandular System)

Крия за лимфните жлези – жлезите са пазителят на здравето
(Kriya for the Lymph Glands – Glands are the Guardian of Health)

Крия – Настройка на ендокринната система (Kriya – Glandular System Tune Up)

Крия за жлезите, циркулацията и медитативния ум 2
(Kriya for the Glands, Circulation, and the Meditative Mind II)

Крия за жлезите, циркулацията и медитативния ум
(Kriya for the Glands, Circulation and Meditative Mind)

Крия – укрепване на ендокринната система и вътрешните органи
(Kriya – Build Up The Glandular System and Inner Organs)

Сат крия тренировка (Sat Kriya Workout)

Крия за позитивния ум  (Kriya for Positive Mind)

Крия – Енергийни карти – Шестата чакра – Аджна  (Kriya – Energy maps – The sixth chakra – Ajna)

Крия – да освободим гнева, страха и скръбта  (Kriya – To Release Anger, Fear, & Grief)

Крия за физическа и психическа жизненост  (Kriya for physical and mental vitality)

Kidney Warm-Up (Затопляне на бъбреците)

Крия – Тонизиране на бъбреците  (Kriya – Toning the Kidneys)

Крия – комплекс упражнения за бъбреците  (Kriya – Exercise Set for the   Kidneys)

Крия – Премахнете страха и тъгата  (Kriya – Take away Fear & Sadness)

Крия – Преживейте собствената си сила  (Kriya – Experience Your Own Strength)

Крия – Бъркалка за яйца –  да презаредите себе си  (Kriya – Eggbeater to Recharge Yourself)

Крия – презаредете себе си (Kriya – Recharge Yourself)

Крия – За генериране на тапа от пъпния център  (Kriya – For Generating Navel Tapa)

Крия – Укрепване на стомаха  (Kriya – Strengthening the stomach)

Крия – Стимулиране на Аджна (Kriya – Ajna Stimulation)

Крия – Великолепната седморка  (Kriya – The Magnificent Seven)

Крия – да направи кожата ви сияйна  (Kriya to Make Your Skin Radiant)

Крия за лимфната система (Kriya for the lymph system)

Крия за балансиране на чакрите и съответните органи
(Kriya for Balancing the Chakras & Corresponding Organs)

Крия – Творческа енергия (Creative Energy Kriya)

Крия за метаболизъм и релаксация (Kriya for Metabolism and Relaxation)

Крия за зоната на гръдния кош (Kriya for the Ribcage Area)

Крия – Работа върху психиката чрез гръбначния стълб  (Kriya – Work on the Psyche Through the Spine)

Крия – комплекс за гръбнака с Ард(х)а Матсиендрасана  (Kriya – Spinal Set with Ardha Matsyendrasana)

Крия за циркулация и елиминиране на токсини  (Elimination and Circulation Kriya)

Крия – тренировка на война (Warrior workout kriya)

Крия – Основни серии за енергизиране на гръбнака  (Kriya – Basic Spinal Energizer Series)

Крия за дебелото черво, гръбначния стълб и органите  (Kriya for Colon, spine and organs)

Крия за регулиране на горната част на тялото  (Kriya for Adjusting the Upper Body)

Крия – Регулирайте гръдния кош и долната част на гръбнака, за да развиете сила и устойчивост
(Kriya – Adjust Your Rib Cage and Lower Spine to Develop Strength and Steadiness)

Крия – Работа върху меридианите  (Kriya – Work on the Meridians)

Крия за баланс на таза (Крия за втора чакра) (Kriya for Pelvic Balance (Kriya for the Second Chakra))

Крия за първа чакра (Работa върху долната част на гръбнака)
(Kriya for the First Chakra (Working on the Lower Spine))

Крия – Регулиране на черепа и тазовите кости – комплекс 2
(Kriya – Skull & Pelvic Bone Adjustment, Set 2)

Упражнения за поддържане на гъвкав гръбнак  (Exercises to Maintain a Flexible Spine)

Крия – Регулиране на черепа и тазовите кости – комплекс 1 (Kriya – Skull & Pelvic Bone Adjustment, Set 1)

Крия – Отървете се от неизправностите в гръбнака (Kriya – Getting Rid of Faults in the Spine)

Крия за седалищния нерв  (Kriya for the sciatic nerve)

Крия за гърба (Kriya for the Back)

Крия – Серия за горната част на гърба и раменете  (Kriya – Series for the Upper Back and Shoulders)

Крия – саморегулиране на гръбначния стълб  (Kriya – Self Adjustment of the Spine)

Крия – Упражнения за потенция и потенциал (Kriya – Exercises for Potency & Potentiality)

Крия – Силни и истински (Kriya  –  Strong and True)

Три крии, за да станете мъж (Three Kriyas to Become a Man)

Упражнениe за яснота (Exercise for Clarity)

Крия – да бъдеш мъж (Kriya – To Be a Man)

Пратяхар-пранаяма Санк Чални крия (Pratyahar-Pranayama Sank Chalnee Kriya)

Крия за предотвратяване на импотентност (Kriya to Prevent Impotence)

Читра крия – огледални упражнения (Chitra Kriya – Mirror Exercises)

Кундалини йога за очите – 2 сетa (Kundalini Yoga for the eyes – 2 sets)

Крия – Упражнения за пречистване на тялото и предпазване от болести
(Kriya – Exercises for Body Cleansing and Disease Prevention)

Крия – Настройване на мозъчните полукълба и елиминиране на подсъзнателна памет
(Kriya – Hemisphere Adjustment and Subconscious Memory Elimination)

Крия за сексуална издръжливост  (Kriya for Sexual Stamina)

Крия – Балансиране на ваю  (Kriya – Balancing The Vayus)

Крия за развиване на командния рефлекс и будност  (Kriya for Developing the Command Reflex & Alertness)

Крия – Събудете тялото, за да се справите със стреса и напрежението
(Kriya – Wake-Up the Body to Handle Stress & Strain)

Крия – масажирайте лимфната система (Kriya – Massage the Lymphatic System)

Крия за автоматична издръжливост на тялото (Kriya for Automatic Endurance In The Body)

Крия – Развиване на силата за победа – 2 част (Kriya – Developing the Power to Win – Part 2)

Крия – Развиване на силата за победа – 1 част (Kriya – Developing the Power to Win – part 1)

Крия – Стимулиране и регулиране на системите на тялото и умствена яснота
(Kriya – Stimulation and Adjustment of Body Systems and Mental Clarity)

Kрия, укрепваща корема и пъпният център – за напреднали (Advanced Abdominal & Navel Strengthening Kriya)

Канта Падма крия – Крия за лотоса на гърлото – 5-та чакра
(Kantha Padma Kriya – The Kriya for the Lotus of the Throat – 5-th chakra)

Крия – Избавете тялото си от изтощение (Kriya – Getting The Body Out of Distress)

Крия – Комплекс, унищожаващ страха

Крия – Да изградите себе си  да действате, не да реагирате (Kriya to Build Yourself  to Act, Not React)

Кратка и приятна крия, за да се задвижи енергията (A Short and Sweet Kriya to Get the Energy Moving)

Крия за събуждане (Kriya for waking up series)

Крия – Преодоляване на умората – Сет за събуждане (Kriya – Overcoming Tiredness – A Wake-Up Set)

Крия – Спешно лечение срещу емоционално откачане (Kriya – Emergency Treatment for Emotional Freakout)

Крия – да премахнете стреса (Kriya – To Take Away Stress)

Аштанг Агни крия (Ashtang Agni Kriya)

Крия – Укрепване на централната нервна система (Kriya – Strengthening the Central Nervous System)

Крия за изграждане на нервната система (Kriya for Building the Nervous System)

Kriya – Обновете нервна си система  и изградете издръжливост
(Kriya – Renew Your Nervous System  and Build Stamina)

Крия – Основен ремонт на нервната система (Kriya – Nervous System Overhaul)

Крия за координиране на ума, тялото и душата (Kriya for coordinating mind, body and soul)

Енергийни карти – Петата чакра – Вишудха Комплекс Б
(Energy maps – The fifth chakra – Vishuddha Set B)

Крия за облекчаване на стреса (Kriya for Stress-Relief)

Крия за балансиране на системата за съхранение (Kriya for Balancing the depository system)

Крия цялостен баланс  (Total Balance Kriya)

Крия да поддържате далака (Kriya to Maintain the Spleen)

Крия – Женски комплекс за удоволствие и щастие (Kriya – Women’s Set for Pleasure and Happiness)

Крия – Да познаете чрез интуицията (Kriya to Know Through Intuition)

Крия за самообновяване (Kriya for Self-Renewal)

Крия за сексуалния нерв (Kriya for the Sex Nerve)

Крия за креативност (Kriya for Creativity)

Крия – Пречистване на Аз-а (Kriya – Purifying the Self)

Крия за обновена самоличност (Kriya for a Renewed Self Concept)

Крия за овладяване на съня (Kriya for Conquering Sleep)

Крия за горната част на тялото, врата и раменете (Kriya for Upper Body, Neck and Shoulders)

Крия за психичното състояние и параноя (Kriya for State of Mind and Paranoia)

Крия – Настройване на фронталния лоб за вътрешна сила
(Kriya – Tuning up the Frontal Lobe for Inner Strength)

Крия – Възпламенете метаболизма (Kriya – Firing up the Metabolism)

Крия за фронталния мозък (Kriya for the Frontal Brain)

Крия – Изхвърлете стреса и разкрийте силата си (Kriya – Throw Off Stress & Uncover Your Strength)

Крия – облекчете вашия първоначален стрес (Kriya – Relieving Your Elementary Stress)

Крия – Сърце от злато (Kriya – Heart of gold)

Крия – Сила за сърцето (Kriya – Power for the Heart)

Крия за надбъбречните жлези – Отвъд изтощението (Kriya for the adrenal glands – Beyond Fatigue)

Медитация и упражнения – Праничното тяло (Meditation and Exercises – Prana Body)

Сарбанг Дандe крия (Sarbang Dande Kriya)

Крия за четвърта чакра – Упражнение за укрепване на нервната система и отваряне на сърцето
(Kriya for the Fourth Chakra – Exercise to Strengthen the Nervous System and Open the Heart)

Крия – енергийни карти за Анахата (Kriya – Energy maps for Anahata)

Крия за резистентност към болести (Kriya for Disease Resistance)

Kriya – Flexibility and the Spine – Advanced  (Крия – За гъвкавост и за гръбнака (за напреднали)

Крия – базисен човешки капацитет (Kriya – Basic Human Capacity)

Крия – да разберете добротата си (Kriya – To Understand Your Goodness)

Крия – Освободете енергията на пъпа (Kriya – Release the Navel Energy)

Крия –  Истина и единство (Truth and Oneness Kriya)

Крия за рафиниране на вашата сексуалност и духовност (за втора чакра)
(Kriya for Refining Your Sexuality and Spirituality (for the Second Chakra))

Крия – Четири упражнения за да посрещнете успеха и щастието и да изгоните скръбта и вината 
(Kriya  –  Four Exercises to Welcome Success & Happiness and Expel Grief & Guilt)

Крия – Комплекс за пречистване за начинаещи (Kriya – Beginners Cleansing Set)

Крия – Излекувайте стомаха си (Kriya – Healing the Stomach)

Крия за финото тяло за финес (The Subtle Body Kriya for Refinement)

Крия за толерантност (Kriya for Tolerance)

Kriya – Поддържане на духа (Лъчистото тяло*) (Kriya – For Keep-Up Spirit (Radiant Body))

Крия – същността на Аз-а (Kriya – The Essence of Self)

Крия за магнитното поле и кръвоносната система (Kriya for circulatory systems and magnetic field)

Крия за вътрешна жизненост и издръжливост (Kriya for Inner Vitality and Stamina)

Крия – Излекувайте гърба си сега (Kriya – Heal Your Back Now)

Крия – Контрол на мускулната система (Kriya – Control of Muscular System)

Уахе Гуру крия – Трикути крия (Wahe Guru Kriya – Trikuti kriya)

Крия – Прана-апана баланс (Kriya – Prana-Apana Balance)

Крия за сутрешна садана (Kriya for Morning Sadhana)

Крия – Регулиране на пъпния център (Navel Aqjustment Kriya)

Сурия крия (Surya Kriya)

Крия – Основа за Безкрайността (Kriya – Foundation for Infinity)

Крии на Венера (Venus Kriyas)

Крия – Серия за хипофизата (Kriya – Pituitary Gland Series)

Крия – Упражнения да сте вечно млади (Kriya – Evergreen Exercises)

Крия – За възможности и зелена енергия (Kriya – Opportunity & Green Energy Set)

Кундалини крия №7 (Kundalini Kriya №7)

Крия – Да видим вътрешната красота (Kriya to See the Inner Beauty)

Крия за трансформиране на сексуалната енергия (Kriya for Sex Energy Transformation)

Крия – да изградим цялостен аз (Kriya – Working the Total Self)

Крия – Преобразувайте долния триъгълник в горен триъгълник 
(Kriya – Тransform the Lower Triangle to the Higher Triangle)

Крия – Бърза настройка на аурата (Kriya – Quick Aura Fixers)

Крия – Електромагнитно поле и възприемане на аурата
(Kriya – Electro-magnetic field and aura perseption)

Крия – Комплекс за нервната система и ендокринния баланс
(Kriya – Set for the Nervous System and Glandular Balance)

Крия „Вечно млад“ (Kriya Perpetual Youth)

Крия за черния дроб, дебелото черво и стомаха (Kriya the Liver, Colon and Stomach)

Крия – Да освободим вътрешния гняв (Kriya – To Relieve Inner Anger)

Крия – Да живее черния ни дроб (Kriya –  Let the Liver Live)

Крия за здрав стомашно-чревен тракт (Kriya for a Healthy Bowel System)

Крия – Предизвикайте егото в себе си (Kriya – Challenge the Ego in You)

Чии-a крия: Заобиколете се със защита (Chii-a Kriya: Surround Yourself with Protection)

Kriya – Ауричен баланс и нервна устойчивост (Kriya – Auric Balance and Nerve Strength)

Крия за балансиране на аурата (Kriya for Balancing the Aura)

Крия за укрепване на аурата (Kriya for Strengthening the Aura)

Крия за спокойно и отворено сърце (Kriya for a Calm & Open Heart)

Крия за третата чакра и ендокринната система (Kriya for the Third Chakra and Glandular System)

Крия за пъпния център и отделяне (на отпадъци) (Kriya for the Navel Center and Elimination)

Крия – освобождаване от предменструалното напрежение и балансиране на сексуалната енергия
(Kriya – Releasing Premenstrual Tension and Balancing Sexual Energy)

Крия – Да издигнете кундалини бързо (Kriya – to Raise Kundalini in Quick Order)

Огнено дишане с лъвски лапирестартирайте електромагнитното поле на мозъка
(Breath of Fire with Lion’s Paws – Reset the Brain’s Electromagnetic Field)

Питра крия (Pittra Kriya)

Насочена навън крия (Outward Bound Kriya)

Крия да станете очарователно красива (Kriya to Make You Enchantingly Beautiful)

Крия – Запазете тялото красиво (Kriya – Keeping the Body Beautiful)

Крия – Регулирайте потока си (Четирите “U” са за вас) (Kriya – Adjust Your Flow (The Four U’s For You))

Крия – женският комплекс (Kriya –  The Woman’s Set)

Крия – Стрес комплекс за надбъбречните жлези и бъбреците (Kriya – Stress Set for Adrenals & Kidneys)

Крия за отпускане и освобождаване на страха (Kriya to Relax and Release Fear)

Крия за разтоварване на подсъзнанието (Kriya for Unloading the Subconscious)

Крия за отваряне на сърдечния център (Kriya to Open the Heart Center)

Крия „Създаване на любов към себе си“ (известна също като „Обърната Ади Шакти крия“)
Kriya Creating Self-Love (Also Кnown as Reverse Adi Shakti Kriya)

Субагх крия  – за просперитет (Subagh Kriya)

Крия за нервите, пъпния център и долната част на гръбначния стълб
(Kriya for nerve, navel and lower spine strength)

Наби крия за прана и апана (Nabhi Kriya for Prana-Apana)

Сат крия (Sat Kriya)

Крия – Подготовка за медитация (Kriya – Preparation for meditation)

Крия – работa върху долната част на гръбнака (Kriya – Working on the Lower Spine)

Крия за долната част на гръбнака и отстраняване (на шлаките и токсините)
(Kriya for Lower Spine and Elimination)

Крия – Нови бели дробове и циркулация (Kriya: New Lungs аnd Circulation)

Крия за инстинктивния Аз (Kriya for Instinctual Self)

Крия – упражнения за напреднали – 4 серия (Kriya – Advanced Kundalini Yoga – Set 4)

Енергийни карти – Втората чакра, Свадхистана (Energy Maps – The Second Chakra, Svadhisthana)

Крия за оптимално здраве (Kriya for Optimum Health)

Крия за използване на резервната енергия (Kriya  for the Use of Reserve Energy)

Крия – упражнения за напреднали – 2 серия (Kriya – Advanced Kundalini Yoga – Set 2)

Крия – Кундалини йога за йогийски поздрави (Kriya – Kundalini Yoga for Yogic Salutations)

Крия за детоксикация (Kriya for Detoxification)

Крия – Почистване на къщата 1 (Kriya – House Cleaning I)

Крия – Обновете вашата лимфна система (Kriya – Refresh Your Lymph System)

Крия за белите дробове, магнитното поле и дълбока медитация
(Kriya for the Lungs, Мagnetic Field and Deep Meditation)

Крия „Мозъчен доктор“ (The Brain Doctor Kriya)

Крия за елиминиране на напрежението и болката (Kriya for eliminating tension and pain)

Хар аеробик крия (Har Aerobic Kriya)

Крия за доверие в себе си (Kriya for Self-Reliance)

Крия „Енергизирайте системата си“ (Energize Your System Kriya)

Крия за пробуждане на десетте тела на осъзнаването (Kriya for Awakening to Your Ten Bodies)

Крия за въздигане (Kriya for Elevation)

Крия за магнитното поле и сърдечния център (Kriya for the Magnetic Field and Heart Center)

Сахиби крия (Saahibee Kriya)