ОТ ПЪТЯТ ИЗРАСТВА СИЛАТА

Крии

Крия – Упражнения за пъпния център
(Kriya – Exercises for the Navel Center)

Упражнения за садана II
(Sadhana Exercises II)

Упражнения за садана I
(Sadhana Exercises I)

Крия за вътрешно и външно зрение
(Kriya for Inner and Outer Vision)

Крия за здраве и откритост
(Kriya for Health and Openness)

Крия – Контрол на мускулната система
(Kriya – Control of the Muscular System)

Крия за енергизиране на Аза
(Kriya for Energizing the Self)

Създаване на магнитни полета
за разширяване на вашето вътрешно Аз

(Creating Magnetic Fields to Expand
Your Inner Self)

Крия за четвърта чакра
(Fourth Chakra Kriya)

Десето тяло – Лъчисто тяло –
Медитация и упражнения

(Tenth Body – Radiant Body –
Meditation and Exercises)

Крия за постигане на комфортен,
щастлив сън

(Kriya for Achieving Comfortable,
Happy Sleep)

Наби крия
(Nabhi kriya)

Крия – Укрепване на имунната система
за жени

(Kriya – Strengthening the Immune System
for Women
)

Крия за имунитет
(Kriya for Immunity)

Крия да проектирате навън
(Kriya to project out)

Крия да издигнете кундалини – комплекс 4
(Kriya to raise kundalini – set 4)

Крия да устоим на натиска на времето
(Kriya to Withstand the Pressure of Time)

Крия за настроение и баланс
на метаболизма

(Kriya for Mood and Metabolism Balance)

Комплекс упражнения за синхронизация
на ума и тялото

(Exercise Set for Mind and Body Synchronization)

Комплекс упражнения за балансиране
на главата и сърцето

(Exercise Set Balancing the Head and the Heart)

Крия за Пета чакра
(Kriya for the Fifth Chakra)

Крия – Стимулиране на жизнения нерв
(Kriya – Life Nerve Stimulation)

Комплекс упражнения за нервната система
(Exercise Set for the Nervous System)

Крия – 15 минути сутрешен комплекс
(Kriya – 15 minutes morning set)

Комплекс упражнения за циркулация 2
(Exercise Set for Circulation 2)

Крия – Баланс на нервите
(KriyaNerve Balance)

Крия – Нервната система
и балансиране на кръвта

(Kriya – The Nervous System
and Balancing the Blood
)

Крия – Сила за сексуалния нерв
(Kriya – Sexual Nerve Strength)

Крия – Личност, нерви и възприятие
(Kriya – Personality, Nerves and Perception)

Крия – Настройване на тялото за издигане на духа
(Kriya Body Adjustment to Elevate the Spirit)

Крия – освежаване на нервната система
(Kriya – Refreshing the Nervous System)

Крия за коригиране на на нервите
(липсата на дълбочина)

(Kriya to Correct Nerve Shallowness)

Крия – Ъглова енергия на тялото
(Angular body energy kriya)

Крия – Развиване на сила и баланс
(Kriya – Developing strength and balance)

Крия – освобождаване на напрежението на воините
(Kriyawarriors tension release)

Крия – Събудете диафрагмата
(Kriya – Awaken the Diaphragm)

Крия – Сила за саможертва
(Kriya – Strength for sacrifice)

Крия – Енергийни карти – Първата чакра – Муладхара – Комплекс Б
(Kriya – Energy maps  – The First chakra –  Muladhara –  Set B)

Резистентност към болести и помощник на сърцето
(Disease Resistance and Heart Helper)

Крия – Премахване на страхове от петият месец в утробата – 1
(Kriya – Removing Fears from the Fifth mount of the Womb – 1)

Крия – Освобождаване на енергията ви за побеждаване на депресията
(Kriya – Freeing Your Energy to Defeat Depression)

Много фини упражнения, за да стигнете до корена на подсъзнателната депресия
(Very subtle exercise  – to get to the root of subconscious depression)

Крия – Създаване и съхраняване на пранична енергия
(Kriya – Creating and Conserving Pranic Energy)

Крия за регенерация
(Kriya for Regeneration)

Крия – Енергийни карти – Четвърта чакра
(Анахата) – Комплекс Б

(Kriya – Energy maps – The forth chakra –
Anahata – Set B)

Крия – премахване на блокажите на тялото
(Kriya – Removing Body Blocks)

Четвърта чакра – Отваряне на вратата
към сърцето ви

(Fourth Chakra – Opening the Gate to Your Heart)

Шеста чакра – Събудете вашият
мълчалив наблюдател

(Sixth Chakra –  Awaken Your Silent Observer)

Седма чакра – Пробуждане на короната
на лотоса – Космически връзки

(Seventh Chakra – Awakening the Lotus Crown –
Cosmic Connections)

Крия – Да заявите вашата аура
(Kriya to Claim Your Aura)

Четвърто тяло – Неутрален (медитативен)
ум – Комплекс упражнения 2

(Fourth Body – Neutral (meditative) mind – Exercises Set 2)

Крия за тялото на арката за бдителност
(The Arcline Body Kriya for Alertness)

Крия – Втора чакра – Събудете своя поток
(Kriya – Second Chakra – Awaken Your Flow)

Крия – Пета чакра –
Уахе Гуру крия на екстаза

(Kriya – Fifth Chakra – Wahe Guru Ecstasy Kriya)

Крия – Първа чакра –
събуждане на тялото и гръбнака

(Kriya – First Chakra – Awaken Body and Spine)

Крия – Тимус и имунитет и насищане
на клетките с кислород

(Kriya – Thymus & Immunity and cellular oxidation)

Крия – емоционален, психичен баланс
и пре
дотвратяване
на преждевременна менопауза
(Kriya – Emotional, Mental Balance
and Prevention of Premature Menopause)

Крия – Комплекс за гнева –
Поправяне на щетите в системата
от проявен нездравословен гняв

(Kriya – Anger Set – Repairing damage
to the system of ill-placed anger)

Крия за негативност
(Kriya for negativity)

Крия – Основата на вашият творчески
капацитет за живот

(Kriya – The Base of Your Creative
Capacity for Life)

Крия – тренировка за укрепване
на имунитета

(KriyaImmune Strengthening Workout)

Крия за укрепване на имунната система 2
(Kriya for Strengthening the Immune System 2)

Крия – Свързване на трета и пета чакра
(Kriya – Connecting the Third and Fifth Chakra)

Крия – грижа за себе си
(KriyaSelf-care)

Щитовидна и паращитовидни жлези –
упражнения

(Thyroid – Paratiroide Exercises)

Крия за петото тяло (физическо тяло)
(Kriya for the Fifth Body (Physical body)

Крия – Лечение на храносмилателни
проблеми – Бърза помощ

(KriyaHealing Digestive Problems Emergency)

Ватскар Даути крия – за овладяване
на храносмилателната система

(Vatskar Dhouti Kriya – To Master
the Digestive System)

Наби крия за храносмилане
(Nabhi Kriya for Digestion)

Крия – Работа с хипоталамуса
(Kriya – Work with Hypothalamus)

Крия за укрепване на имунната система 1
(Kriya for Strengthening the Immune System 1)

Крия за физическото тяло – за самолечение
(The Physical Body Kriya for Self Healing)

Крия – изчистване на подсъзнателната
обратна личност

(Kriya – Clearing the Subconscious
Reverse Personality)

Крия – Разрушител
на емоционалната умора

(Kriya – Emotional Fatigue Buster)

Крия – за изчистване на чакрите
(Kriya – To Clear the Chakras)

Три крии за премахване
на напрежението и стреса

(Three Kriyas To Eliminate Tension & Stress)

Крия – Освобождаване на елементите
(Releasing the Elements Kriya)

Упражнения за елиминиране (Apana)
(Elimination (Apana) Exercises)

Крия – Рефлекси за жизненото ядро
(Kriya – Reflexes for the Vital Core)

Крия – Енергийни карти –
Пета чакра (Вишудха) – Комплекс A

(Kriya – Energy maps –
The fifth chakra (Vishuddha) – Set A)

Крия – Почистване на къщата 3
(Kriya – House cleaning III)

Крия – Почистване на къщата 2
(Kriya – House cleaning II)

Призрачна крия – изчистване и
отваряне към интуицията

(Ghost Kriya – Clearing & Opening to Intuition)

Крия – Упражнения за сърдечния център
(Kriya – Exercises for the Heart Center)

Крия – Разтоварване на товара
на несъзнаванато

(Kriya – Unloading the Unconscious Burden)

Крия – връзка със сърцето
(Kriya – Heart Connection)

Крия да станете кристално чист
(Kriya for Becoming Crystal Clear)

Крия – Комплекс упражнения
за интуиция и комуникация

(Kriya – Exercises Set for Intuition
and Communication)

Крия за врата и щитовидната жлеза
(Kriya for Neck and Thyroid)

Крия за щитовидната жлеза
и гърлeния център 2

(Kriya for the thyroid and throat center 2)

Крия – за щитовидната жлеза
и гърления център

(Kriya – Thyroid & Throat Center)

2 упражнения за щитовидната жлеза
(2 exersises for Thyroid)

Варуяс крия
(Varuyas Kriya)

Комплекс за хипофизната жлеза #4
(Set for the Pituitary Gland #4)

Комплекс за хипофизната жлеза #3
(Set for the Pituitary Gland #3)

Комплекс за хипофизната жлеза #2
(Set for the Pituitary Gland #2)

Комплекс за хипофизната жлеза #1
(Set for the Pituitary Gland #1)

Крия да станете интуитивен
(Kriya for Becoming Intuitive)

Крия за епифизата
(Pineal gland kriya)

Крия за пазителя на здравето
(Kriya for Guardian of Health)

Крия за балансиране на епифизата,
хипофизата и хипоталамуса

(Kriya for balancing the Pineal, Pituitary and Hypothalamus)

Крия – 15 минути сутрешен комплекс
(Kriya – fifteen minute morning set)

Крия – Три упражнения за енергия,
креативност и просперитет

(Kriya  –  Three Exercises for Energy,
Creativity and Prosperity)

Крия – Раздвижете ендокринната система
(Kriya – Move the Glandular System)

Крия – Ендокринна система
(Kriya – Glandular System)

Крия за лимфните жлези –
жлезите са пазителят на здравето

(Kriya for the Lymph Glands –
Glands are the Guardian of Health)

Крия – Настройка
на ендокринната система

(Kriya – Glandular System Tune Up)

Крия за жлезите, циркулацията
и медитативния ум 2

(Kriya for the Glands, Circulation,
and the Meditative Mind II)

Крия за жлезите, циркулацията
и медитативния ум

(Kriya for the Glands, Circulation
and Meditative Mind
)

Сат крия тренировка
(Sat Kriya Workout)

Крия – укрепване
на ендокринната система
и вътрешните органи

(Kriya – Build Up The Glandular System
and Inner Organs)

Крия за позитивния ум
(Kriya for Positive Mind)

Крия – Енергийни карти –
Шестата чакра – Аджна

(Kriya – Energy maps – The sixth chakra – Ajna)

Крия – да освободим гнева, страха и скръбта
(Kriya – To Release Anger, Fear, & Grief)

Крия за физическа и психическа жизненост
(Kriya for physical and mental vitality)

Kidney Warm-Up (Затопляне на бъбреците)

Крия – Тонизиране на бъбреците
(Kriya – Toning the Kidneys)

Крия – комплекс упражнения за бъбреците
(Kriya – Exercise Set for the   Kidneys)

Крия – Премахнете страха и тъгата
(Kriya – Take away Fear & Sadness)

Крия – Преживейте собствената си сила
(Kriya – Experience Your Own Strength)

Крия – Бъркалка за яйца –
да презаредите себе си

(Kriya – Eggbeater to Recharge Yourself)

Крия – презаредете себе си
(Kriya – Recharge Yourself)

Крия – За генериране на тапа
от пъпния център

(Kriya – For Generating Navel Tapa)

Крия – Укрепване на стомаха 
(Kriya – Strengthening the stomach)

Крия – Стимулиране на Аджна
(Kriya – Ajna Stimulation)

Крия – Великолепната седморка
(Kriya – The Magnificent Seven)

Крия – да направи кожата ви сияйна
(Kriya to Make Your Skin Radiant)

Крия за лимфната система
(Kriya for the lymph system)

Крия за балансиране на чакрите
и съответните органи

(Kriya for Balancing the Chakras
& Corresponding Organs)

Крия – Творческа енергия
(Creative Energy Kriya)

Крия за метаболизъм и релаксация
(Kriya for Metabolism and Relaxation)

Крия за зоната на гръдния кош
(Kriya for the Ribcage Area)

Крия – Работа върху психиката
чрез гръбначния стълб

(Kriya – Work on the Psyche
Through the Spine)

Крия – комплекс за гръбнака
с Ард(х)а Матсиендрасана

(Kriya – Spinal Set
with Ardha Matsyendrasana)

Крия за циркулация
и елиминиране на токсини

(Elimination and Circulation Kriya)

Крия – тренировка на война
(Warrior workout kriya)

Крия – Основни серии
за енергизиране на гръбнака

(Kriya – Basic Spinal Energizer Series)

Крия за дебелото черво,
гръбначния стълб и органите

(Kriya for Colon, spine and organs)

Крия за регулиране
на горната част на тялото

(Kriya for Adjusting the Upper Body)

Крия – Регулирайте гръдния кош
и долната част на гръбнака,
за да развиете сила и устойчивост

(Kriya – Adjust Your Rib Cage
and Lower Spine
to Develop Strength and Steadiness)

Крия – Работа върху меридианите
(Kriya – Work on the Meridians)

Крия за баланс на таза
(Крия за втора чакра)

(Kriya for Pelvic Balance
(Kriya for the Second Chakra))

Крия за първа чакра
(Работa върху долната част на гръбнака)

(Kriya for the First Chakra
(Working on the Lower Spine))

Крия – Регулиране на черепа
и тазовите кости – комплекс 2

(Kriya – Skull & Pelvic Bone Adjustment, Set 2)

Упражнения за поддържане
на гъвкав гръбнак

(Exercises to Maintain a Flexible Spine)

Крия – Регулиране на черепа
и тазовите кости – комплекс 1

(Kriya – Skull & Pelvic Bone Adjustment, Set 1)

Крия – Отървете се
от неизправностите в гръбнака

(Kriya – Getting Rid of Faults in the Spine)

Крия за седалищния нерв
(Kriya for the sciatic nerve)

Крия за гърба (Kriya for the Back)

Крия – Серия за горната част на гърба
и раменете

(Kriya – Series for the Upper Back
and Shoulders)

Крия – саморегулиране
на гръбначния стълб

(Kriya – Self Adjustment of the Spine)

Крия – Упражнения за потенция
и потенциал

(Kriya – Exercises for Potency & Potentiality)

Крия – да развиете скритото си величие
(
Kriya to Develop Your Hidden Greatness)

Крия – Силни и истински
(Kriya  –  Strong and True)

Три крии, за да станете мъж
(Three Kriyas to Become a Man)

Упражнениe за яснота
(Exercise for Clarity)

Крия – да бъдеш мъж
(Kriya – To Be a Man)

Пратяхар-пранаяма Санк Чални крия
(Pratyahar-Pranayama Sank Chalnee Kriya)

Крия за предотвратяване
на импотентност

(Kriya to Prevent Impotence)

Читра крия – огледални упражнения
(Chitra Kriya – Mirror Exercises)

Кундалини йога за очите – 2 сетa
(Kundalini Yoga for the eyes – 2 sets)

Крия – Упражнения за пречистване
на тялото и предпазване
от болести

(Kriya – Exercises for Body Cleansing
and Disease Prevention)

Крия – Настройване на мозъчните
полукълба и елиминиране
на подсъзнателна памет

(Kriya – Hemisphere Adjustment
and Subconscious Memory Elimination)

Крия за сексуална издръжливост
(Kriya for Sexual Stamina)

Крия – Балансиране на ваю
(Kriya – Balancing The Vayus)

Крия за развиване на
командния рефлекс и будност 

(Kriya for Developing
the Command Reflex & Alertness)

Крия – Събудете тялото,
за да се справите
със стреса и напрежението

(Kriya – Wake-Up the Body
to Handle Stress & Strain)

Крия – масажирайте лимфната система
(Kriya – Massage the Lymphatic System)

Крия за автоматична
издръжливост на тялото

(Kriya for Automatic
Endurance In The Body)

Крия – Развиване на силата
за победа – 2 част

(Kriya – Developing the Power
to Win – Part 2)

Крия – Развиване на силата
за победа – 1 част

(Kriya – Developing the Power
to Win – part 1)

Крия – Стимулиране и регулиране
на системите на тялото
и умствена яснота

(Kriya – Stimulation
and Adjustment of Body Systems
and Mental Clarity)

Kрия, укрепваща корема
и пъпният център – за напреднали

(Advanced Abdominal &
Navel Strengthening Kriya)

Канта Падма крия –
Крия за лотоса на гърлото
– 5-та чакра

(Kantha Padma Kriya –
The Kriya for the Lotus of the Throat
– 5-th chakra)

Крия – Избавете тялото си от изтощение
(Kriya – Getting The Body Out of Distress)

Крия – Комплекс, унищожаващ страха

Крия – Да изградите себе си
да действате, не да реагирате
(Kriya to Build Yourself
to Act, Not React)

Кратка и приятна крия,
за да се задвижи енергията

(A Short and Sweet Kriya
to Get the Energy Moving)

Крия за събуждане
(Kriya for waking up series)

Крия – Преодоляване на умората –
Сет за събуждане 

(Kriya – Overcoming Tiredness –
A Wake-Up Set)

Крия – Спешно лечение
срещу емоционално откачане

(Kriya – Emergency Treatment
for Emotional Freakout)

Крия – да премахнете стреса
(Kriya – To Take Away Stress)

Аштанг Агни крия (Ashtang Agni Kriya)

Крия – Укрепване на централната
нервна система

(Kriya – Strengthening the Central
Nervous System)

Крия за изграждане на нервната система
(Kriya for Building the Nervous System)

Kriya – Обновете нервна си система
и изградете издръжливост
(Kriya – Renew Your Nervous System
and Build Stamina)

Крия – Основен ремонт
на нервната система

(Kriya – Nervous System Overhaul)

Крия за координиране на ума, тялото и душата
(Kriya for coordinating mind, body and soul)

Енергийни карти – Петата чакра – Вишудха Комплекс Б
(Energy maps – The fifth chakra – Vishuddha Set B)

Крия за облекчаване на стреса
(Kriya for Stress-Relief)

Крия за балансиране
на системата за съхранение
(Kriya for Balancing
the depository system)

Крия цялостен баланс
(Total Balance Kriya)

Крия да поддържате далака
(Kriya to Maintain the Spleen)

Крия – Женски комплекс
за удоволствие и щастие

(Kriya – Women’s Set
for Pleasure and Happiness)

Крия – Да познаете чрез интуицията
(Kriya to Know Through Intuition)

Крия за самообновяване
(Kriya for Self-Renewal)

Крия за сексуалния нерв
(Kriya for the Sex Nerve)

Крия за креативност (Kriya for Creativity)

Крия – Пречистване на Аз-а 
(Kriya – Purifying the Self)

Крия за обновена самоличност 
(Kriya for a Renewed Self Concept)

Крия за овладяване на съня 
(Kriya for Conquering Sleep)

Крия за горната част на тялото,
врата и раменете 

(Kriya for Upper Body, Neck and Shoulders)

Крия за психичното състояние и параноя
(Kriya for State of Mind and Paranoia)

Крия – Настройване на фронталния лоб
за вътрешна сила
(Kriya – Tuning up the Frontal Lobe
for Inner Strength)

Крия – Възпламенете метаболизма
(Kriya – Firing up the Metabolism)

Крия за фронталния мозък
(Kriya for the Frontal Brain)

Крия – Изхвърлете стреса
и разкрийте силата си

(Kriya – Throw Off Stress
& Uncover Your Strength)

Крия – облекчете вашия
първоначален стрес

(Kriya – Relieving Your
Elementary Stress)

Крия – Сърце от злато
(Kriya – Heart of gold)

Крия – Сила за сърцето
(Kriya – Power for the Heart)

Крия за надбъбречните жлези –
Отвъд изтощението 
(Kriya for the adrenal glands –
Beyond Fatigue)

Медитация и упражнения –
Праничното тяло 

(Meditation and Exercises –
Prana Body)

Сарбанг Дандe крия
(Sarbang Dande Kriya)

Крия за четвърта чакра – Упражнение за
укрепване на нервната система
и отваряне на сърцето

(Kriya for the Fourth Chakra – Exercise to
Strengthen the Nervous System
and Open the Heart)

Крия – енергийни карти за Анахата
(Kriya – Energy maps for Anahata)

Крия за резистентност към болести
(Kriya for Disease Resistance)

Kriya – Flexibility and the Spine – Advanced
Крия – За гъвкавост и за гръбнака
(за напреднали)

Крия – базисен човешки капацитет
(Kriya – Basic Human Capacity)

Крия – да разберете добротата си
(Kriya – To Understand Your Goodness)

Крия – Освободете енергията на пъпа 
(Kriya – Release the Navel Energy)

Крия –  Истина и единство
(Truth and Oneness Kriya)

Крия за рафиниране на вашата сексуалност
и духовност
(за втора чакра)
(Kriya for Refining Your Sexuality and Spirituality
(for the Second Chakra))

Крия – Четири упражнения за да
посрещнете успеха и щастието
и да изгоните скръбта и вината 

(Kriya  –  Four Exercises to Welcome Success
& Happiness and Expel Grief & Guilt)

Крия – Комплекс за пречистване за начинаещи 
(Kriya – Beginners Cleansing Set)

Крия – Излекувайте стомаха си 
(Kriya – Healing the Stomach)

Крия за финото тяло за финес
(The Subtle Body Kriya for Refinement)

Крия за толерантност (Kriya for Tolerance)

Kriya – Поддържане на духа
(Лъчистото тяло*) 

(Kriya – For Keep-Up Spirit (Radiant Body))

Крия – същността на Аз-а
(Kriya – The Essence of Self)

Крия за магнитното поле и кръвоносната система
(Kriya for circulatory systems and magnetic field)

Крия за вътрешна жизненост и издръжливост 
(Kriya for Inner Vitality and Stamina)

Крия – Излекувайте гърба си сега 
(Kriya – Heal Your Back Now)

Крия – Контрол на мускулната система
(Kriya – Control of Muscular System)

Уахе Гуру крия – Трикути крия
(Wahe Guru Kriya – Trikuti kriya)

Крия – Прана-апана баланс
(Kriya – Prana-Apana Balance)

Крия за сутрешна садана
(Kriya for Morning Sadhana)

Крия – Регулиране на пъпния център
(Navel Aqjustment Kriya)

Сурия крия (Surya Kriya)

Крия – Основа за Безкрайността 
(Kriya – Foundation for Infinity)

Крии на Венера (Venus Kriyas)

Крия – Серия за хипофизата
(Kriya – Pituitary Gland Series)

Крия – Упражнения да сте вечно млади
(Kriya – Evergreen Exercises)

Крия – За възможности и зелена енергия
(Kriya – Opportunity & Green Energy Set)

Кундалини крия №7 (Kundalini Kriya №7)

Крия – Да видим вътрешната красота 
(Kriya to See the Inner Beauty)

Крия за трансформиране
на сексуалната енергия 

(Kriya for Sex Energy Transformation)

Крия – да изградим цялостен аз 
(Kriya – Working the Total Self)

Крия – Преобразувайте долния триъгълник
в горен триъгълник 

(Kriya – Тransform the Lower Triangle
to the Higher Triangle
)

Крия – Бърза настройка на аурата
(Kriya – Quick Aura Fixers)

Крия – Електромагнитно поле и възприемане на аурата
(Kriya – Electro-magnetic field and aura perseption)

Крия – Комплекс за нервната система
и ендокринния баланс

(Kriya – Set for the Nervous System
and Glandular Balance)

Крия „Вечно млад“
(Kriya Perpetual Youth)

Крия за черния дроб, дебелото черво и стомаха
(Kriya the liver, colon and stomach)

Крия – Да освободим вътрешния гняв 
(Kriya – To Relieve Inner Anger)

Крия – Да живее черния ни дроб
(Kriya –  Let the Liver Live)

Крия за здрав стомашно-чревен тракт
(Kriya for a Healthy Bowel System)

Крия – Предизвикайте егото в себе си
(Kriya – Challenge the Ego in You)

Чии-a крия: Заобиколете се със защита
(Chii-a Kriya: Surround Yourself with Protection)

Kriya – Ауричен баланс и нервна устойчивост
(Kriya – Auric Balance and Nerve Strength)

Крия за балансиране на аурата
(Kriya for Balancing the Aura)

Крия за укрепване на аурата
(Kriya for Strengthening the Aura)

Крия за спокойно и отворено сърце
(Kriya for a Calm & Open Heart)

Крия за третата чакра и ендокринната система
(Kriya for the Third Chakra and Glandular System)

Крия за пъпния център и отделяне
(на отпадъци)

(Kriya for the Navel Center and Elimination)

Крия – освобождаване от предменструалното напрежение
и балансиране на сексуалната енергия
(Kriya – Releasing Premenstrual Tension and Balancing Sexual Energy)

Крия – Да издигнете кундалини бързо
(Kriya – to Raise Kundalini in Quick Order)

Огнено дишане с лъвски лапи
рестартирайте електромагнитното поле на мозъка
(Breath of Fire with Lion’s Paws –
Reset the Brain’s Electromagnetic Field
)

Питра крия (Pittra Kriya)

Насочена навън крия
(Outward Bound Kriya)

Крия да станете очарователно красива
(Kriya to Make You Enchantingly Beautiful)

Крия – Запазете тялото красиво
(Kriya – Keeping the Body Beautiful)

Крия – Регулирайте потока си (Четирите “U” са за вас)
(Kriya – Adjust Your Flow (The Four U’s For You))

Крия – женският комплекс
(Kriya –  The Woman’s Set)

Крия – Стрес комплекс
за надбъбречните жлези и бъбреците

(Kriya – Stress Set for Adrenals & Kidneys)

Крия за отпускане и освобождаване на страха 
(Kriya to Relax and Release Fear)

Крия за разтоварване на подсъзнанието
(Kriya for Unloading the Subconscious)

Крия за отваряне на сърдечния център
(Kriya to Open the Heart Center)

Крия „Създаване на любов към себе си“
(известна също като „Обърната Ади Шакти крия“)
Kriya Creating Self-Love
(Also Кnown as Reverse Adi Shakti Kriya)

Субагх крия  – за просперитет
(Subagh Kriya)

Крия за нервите, пъпния център и долната част на гръбначния стълб
(Kriya for nerve, navel and lower spine strength)

Наби крия за прана и апана
(Nabhi Kriya for Prana-Apana)

Сат крия (Sat Kriya)

Крия – Подготовка за медитация
(Kriya – Preparation for meditation)

Крия – работa върху долната част на гръбнака
(Kriya – Working on the Lower Spine)

Крия за долната част на гръбнака и отстраняване (на шлаките и токсините)
(Kriya for Lower Spine and Elimination)

Крия – Нови бели дробове и циркулация
(Kriya: New Lungs аnd Circulation)

Крия за инстинктивния Аз
(Kriya for Instinctual Self)

Крия – упражнения за напреднали – 4 серия
(Kriya – Advanced Kundalini Yoga – Set 4)

Енергийни карти – Втората чакра, Свадхистана
(Energy Maps – The Second Chakra, Svadhisthana)

Крия за оптимално здраве
(Kriya for Optimum Health)

Крия за използване на резервната енергия
(Kriya  for the Use of Reserve Energy)

Крия – упражнения за напреднали – 2 серия
(Kriya – Advanced Kundalini Yoga – Set 2)

Крия – Кундалини йога за йогийски поздрави
(Kriya – Kundalini Yoga for yogic salutations)

Крия за детоксикация
(Kriya for Detoxification)

Крия – Почистване на къщата 1
(Kriya – House Cleaning I)

Крия – Обновете вашата лимфна система
(Kriya – Refresh Your Lymph System)

Крия за белите дробове, магнитното поле и дълбока медитация
(Kriya for the Lungs, Мagnetic Field and Deep Meditation)

Крия „Мозъчен доктор“
(The Brain Doctor Kriya)

Крия за елиминиране на напрежението и болката
(Kriya for Eliminating Tension and Pain)

Хар аеробик крия (Har Aerobic Kriya)

Крия за доверие в себе си 
(Kriya for Self-Reliance)

Крия „Енергизирайте системата си“
(Energize Your System Kriya)

Крия за пробуждане на десетте тела на осъзнаването
(Kriya for Awakening to Your Ten Bodies)

Крия за въздигане (Kriya for Elevation)

Крия за магнитното поле и сърдечния център
(Kriya for the Magnetic Field and Heart Center)

Сахиби крия (Saahibee Kriya)

Подробно »

Медитации

Медитация за освобождаване
от студена депресия

(
Meditation for Release of Cold Depression)

Медитация за Brosa (доверие)
(Meditation for Brosa (Trust))

Медитация за развиване на доверие
(Meditation to Develop Trust)

Медитация – Изживейте дара на живота
(Meditation – Experience the Gift of Life)

Медитация за преживяване
на разширения Аз

(Meditation to Experience the Expanded Self)

Медитация LA079 790115
(Meditation LA079 790115)

Медитация LA014 780220 – Медитация
за пречистване на мисълта

(Meditation LA014 780220 – Meditation
to
Clarify the Thought)

Медитация – Умножител на праничната енергия
(Meditation – Praanic Energy Multiplier)

Медитация върху праничната енергия
(Meditation on the Praanic Energy)

Дая Карни Крия (Медитация за
предизвикване на милост и състрадание)

(Daya Karnee Kriya (Meditation to Arouse Mercy and Compassion))

Медитация – Емоционална устойчивост –
Изрязване на негативни мисли

(Meditation – Emotional Resilience –
Cutting Negative Thoughts)

Медитация за регулиране
на магнитното поле
(Meditation to Adjust the Magnetic Field)

Медитация LA745 921210 – Страхът
от битието

(Meditation LA745 921210 – The Fear of being)

Медитация NM 0407 – Сурия Пранам крия
(Meditation NM 0407 – Soorya Pranam Kriya)

Медитация – Сурия Карм крия –
Забравете себе си и помогнете на другите

(Meditation – Soorya Karm Kriya –
Forget Yourself and Help Others)

Медитацията за запомняне
(The Memorization Meditation)

Медитация LA698# 911119 – Шуния
(Meditation LA698# 911119 – Shunnya)

Гаруда мудра за самоидентификация
(Garuda mudra for Self-Identification)

Медитация TCH038/12 – Сънят на осъзнаването / Супан Сукооприт крия
(Meditation TCH038/12 – The Sleep of Awareness
/ Supan Sucooprit Kriya)

Лая йога – Спирална мантра медитация
(Laya Yoga – Spiral Mantra Meditation)

Медитация за благоденствие
и интуитивна възможност

(Meditation for Wealth and Intuitive Opportunity)

Медитация LA847-19950816 – Единство –
Вашето магнитно поле

на Тоталния Аз ще стане цялостно
(Meditation LA847-19950816 – Unity –
Your Magnetic Field
of the Total Self Will Become One)

Медитация LA847-19950816 – Единство –
Вашето магнитно поле

на Тоталния Аз ще стане цялостно
(Meditation LA847-19950816 – Unity –
Your Magnetic Field
of the Total Self Will Become One)

Медитация – Крия да стимулира чакрите ви
и да се почувствате прекрасно

(Meditation – Kriya to Stimulate Your Chakras
and Feel Wonderful)

Медитация – Банд(х)ана крия за добър сън
(Meditation – Bandhana Kriya for Good Sleep)

Медитация за благословено напътствие
от интуицията

(Meditation for Blessing Guidance By Intuition)

Медитация за напътствие –
Укрепване на вътрешния глас
(Meditation for Guidance –
Strengthen the Inner Voice)

Медитация – Развитие на медитативен ум
(Meditation – Developing a Meditative Mind)

Медитация за постигане на целите ви
с висше напътствие
(Meditation for Completing Your Goals
with Higher Guidance)

Медитация KWTC 920722Имаме привилегията да изпитаме
духовен транс.
Имаме правото да събудим заспалия си дух
(Meditation KWTC 920722 –  We have the privilege to experience our spiritual trance.
We have the right to awaken our dormant spirit)

Медитация за изцеление на зависимости
(Meditation for Healing Addictions)

Медитация – Гиян Сиддхи крия
(Gian Siddhi Kriya Meditation)

Медитация – Шив Крия –
Стабилизирайте себе си

(Meditation – Shiv Kriya – Stabilize Yourself)

Дихателна медитация –
Здрав съм аз, Щастлив съм аз, Свят съм аз

(The Healthy, Happy, Holy Breath Meditation)

Шабад Крия – Медитация, да спим
по-добре, да обичаме по-добре

и да се сражаваме по-добре
(Shabad Kriya – A Meditation to Sleep Better,
Love Better, and Fight Better)

Медитация за справяне с тежка ситуация
(Meditation to Handle a Grave Situation)

Мантрата на прозрението
(Mantra to Make the Blind See)

Мудра, привличаща любов

Медитация KWTC-930407 – Реагиране
на моделите от детството – Аура

(Meditation KWTC-930407 – Reacting
tо Childhood Patterns – Aura)

Вечерна медитация срещу самота и
безпокойството
(Шабад Шу Гадхара крия с Каран Шамбави мудра)
(Evening Meditation Against Loneliness and Restlessness (Shabd Shu Gadhara Kriya with Karam Shambavi Mudra))

Медитация – чист пламък от светлина
(Meditation  – A Pure Flame of Light)

Медитация за постигане на просперитет
(готовност и проекция)

(Meditation for Bringing Prosperity
Goodwill & Projection)

Медитация – Чатачия крия
(Meditation – Chatachya Kriya)

Медитация за тежки времена занапред
(Мeditation for rough times ahead)

Медитация – Лъчезарност и създаване
на бъдещето

(Meditation – Beaming and Creating the Future)

Медитация – Изцеление на рода
по женска линия

(Meditation – Healing the Female
Ancestral Lineage)

Медитация LA891 961211 –
Усилете психиката на ниво 2.5

(Meditation LA891 961211 –
Increase the Psyche at level 2.5)

Медитация LA891 – Усилете психиката
на ниво 2.5

(Meditation LA891 – Increase the Psyche
at level 2.5)

Медитация NM089 – Наука да използвате неутралния ум – Посвещение в интуицията
(Meditation NM089 921103 – Science to use neutral mind – Initiation into Intuition)

Медитация – Гуру Рам Дас
ритмична хармония за щастие

(Meditation – Guru Ram Das
Rhythmic Harmony for Happiness)

Медитация KWTC 890725 – Помолете небесата да пуснат добродетели
в центъра на дланта ви

(Meditation KWTC 890725 – Ask the heavens
to drop virtues in the center of your palm
)

Медитация LA761 930303
Да преживеем Пратяхара

(Meditation LA761 930303 –
To Experience Partha Har)

Медитация LA749 930701 –  Да преодолеем
страха
от собствените си чувства
(Meditation LA749 930701 –
To overcome the fear of one’s own feelings)

Маха Гиан мудра медитация
(Maha Gyan Mudra Meditation)

Сахадж йога – медитация Махан Кал Кал Ка
(Sahaj Yoga – Mahan Kal Kal Ka Meditation)

Медитация – Балансирайте пулса и импулса
(Meditation – Balance Pulse and Impulse)

Медитация M0161 – Познайте източникът на своята Безкрайност
(Meditation M0161 – Experience the Source of Your Infinity)

Mедитация – Да стабилизираме положението
(Meditation – To Stabilize the State)

Медитация LA827-19950307 – Трето око
(Meditation LA827-19950307 – Third Eye)

Медитация за изчистване на вашата комуникация
(Meditation to Clear Your Communication)

Медитация за дълбока релаксация
(Meditation for Deep Relaxation)

Гяни, Дяни, Имани медитация
за предотвратяване
на мега информационния синдром

(Gyani, Dhyani, Imani Meditation: Meditation To Prevent Megainformation Syndrome)

Медитация LA083-790129 – Тази медитация активира вагус нервa, Когато нищо не работи, използвайте тази медитация
(Meditation LA083-790129 – This meditation activate the vagus nerve, When nothing work use this meditation)

Медитация – Сила за саможертва
(Power to Sacrifice Meditation)

Медитация – Щастие в кръг от 8
(Meditation – Happiness in the Circle of 8)

Крия „лотосови очи“ (Madhur Nain Kriya)
(Lotus Eyes Kriya (Madhur Nain Kriya))

Медитация за първата чакра
(Meditation for the first chakra)

Медитация 781023 – Предизвикайте себе си с дишането, но не се самоубивайте от него
(Meditation 781023 – Challenge yourself on the breathing, but don’t kill yourself on it)

Лечебна медитация при остра депресия
(Healing meditation for acute depression)

Медитация NM0414-20010905 –
Коригиране на сензорната система

(Meditation NM0414-20010905 –
Correcting the Sensory System)

Медитация NM427-A11201 –
Изкуството на медитацията

задълбочава осъзнаването
(Meditation NM427-A11201 – The Art of Meditation Deepening Awareness)

Медитация за наслада, съдба
и творчески поток в живота

(Meditation for Delight, Destiny
and Creative Flow in Life)

Мандавани Крия – Медитация
за премахване на блокажи

(Mandhavani Kriya –
Meditation
for Removing Blocks
)

Медитация M162 A00623 –
Вярвайте
в себе си –
Изгорете кармата на миналото
(Meditation M162 A00623 – Trust Yourself –
Burn Past Karma)

Дишане на десет части –
Медитация за освобождаване от болести

(Breath of Ten – Meditation to Become Dis-Ease Free)

Медитация LA692-781102 –
Изживейте невероятна сила

(Meditation LA692-781102 –
Experience Tremendous Strength)

Медитация – Рефлекс за разрешаване
на вътрешен конфликт

(Meditation – Inner Conflict Resolver Reflex)

Медитация на сърдечния щит
(Heart Shield Meditation)

Медитация за прераждане –
Вашата основа за изобилие и просперитет

(Rebirthing Meditation – Your Foundation
for Abundance and Prosperity)

Медитация NM0348 –
Овластяване на проекцията на психиката

(Meditation NM0348 – Empower the Psyche’s Projection)

Медитация LA746 – Страх от утрешния ден /
Страх от бъдещето

(Meditation LA746 – Fear of Тomorrow/
Fear of the Future)

Медитация LA094 790320 –
Тя влияе върху двете мозъчни полукълба,
за да ви балансира.
Моят ум е моят ум – Част 2

(Meditation LA094 790320 – It affects the two
brain hemispheres to bring you into balance.
My Mind Is My Mind – Part 2)

Медитация LA742 921201 –
Първоначалният страх –

да се изправиш пред пустотата в себе си
(Meditation LA742 921201 – The original fear –
to face the void within yourself)

Медитация LA742 921201 –
Първоначалният страх –

да се изправиш пред пустотата в себе си
(Meditation LA742 921201 – The original fear –
to face the void within yourself)

Преминавайки кризата с Наараа Кар Крия
(Crossing the Crisis with Naaraa Kar Kriya)

Медитация NM 0425 – Диханието на живота
(Meditation NM 0425 – The Breath of Life)

Медитация LA673-910205 –
3-та чакра е точка на чиста енергия

(Meditation LA673-910205 –
III Chakra is a point of pure energy)

Медитация – Дриб Дришти Лочина
карма крия

(Meditation – Dhrib Drishti Lochina Karma Kriya)

Медитация за тялото на душата
(Meditation for the Soul Body)

Медитация LA021-780319 –
Ще се почувствате напълно съзнателни

(Meditation LA021-780319 –
You Will Feel Totally Conscious)

Медитация за просперитет –
пречистване на подсъзнанието

(Prosperity Meditation – Purify the Subconscious)

Медитация – Сатя банд
(Meditation – Satya Bandh)

Праан Наади Шабад Гуни крия
(Praan Naadi Shabad Guni Kriya)

Медитация за централната нервна система
(Meditation for the Central Nervous System)

Ганеша медитация за фокус и яснота
(Ganesha Meditation for Focus and Clarity)

Медитация за спокойно сърце
(Meditation for a Calm Heart)

Медитация – ключ за отключване
на неограничената,
безкрайната
сила във вас

(Meditation – Key to Unlock the Unlimited,
Infinite Power in You)

Медитация – Разчупване на модела
на фронталния лоб

(Meditation – Breaking the Pattern
of the Frontal Lobe)

Медитация върху звуковия поток Онг  
(Meditation on the Sound Current Ong)

Медитация – Лечебният кръг на Тантра
(Meditation – The Healing Ring of Tantra)

Антистрес медитация №4
(Stress Backpack Meditation No. 4)

Антистрес медитация №3
(Stress Backpack Meditation No. 3)

Медитация – Антидепресия
и мозъчна синхроннност

(Anti-Depression аnd Brain Synchrony Meditation)

Медитация KYB117-19860822 –
Постигнете изживяването на Бог

(Meditation KYB117-19860822 –
Achieve an Experience of God)

Медитация за умствена енергия
и ендокринен баланс

(Meditation for Mental Energy
and Glandular Balance)

Антистрес медитация №2 –
Медитация при стрес или внезапен шок

(Stress Backpack Meditation No 2
Meditation for Stress or Sudden Shock)

Медитация – да подновите ритмите си
и да привлечете просперитет

(Meditation – To Renew Your Rhythms
& Invite Prosperity)

Медитация LA516 860415 –
Животът сам по себе си

не е нищо друго, освен Бог
(Meditation LA516 860415  –
Life in itself is nothing but God)

Антистрес медитация №1
(Stress Backpack Meditation №1)

Медитация да облекчите стреса си
(Meditation to Alleviate Your Stress)

Медитация за 5-та чакра
(Meditation for the Fifth Chakra)

Медитация за промяна и за отблокиране
на подсъзнателната комуникация
(Meditation of Change and to Unblock
Subconscious Communication)

Медитация – Крия пеперуда
(Meditation – Butterfly Kriya)

Медитация – изчистване на подсъзнанието
(Meditation – Clearing the Subconscious)

Медитация – Самохипноза
за разтваряне на фрустрацията

(Meditation – Self-Hypnosis
to Dissolve Frustration)

Медитация за овладяване
на безпокойството

(Meditation to Conquer Upset)

Медитация за изцеление
на травма от детството

(Юпитер чакра крия медитация)
(Meditation to Heal From Childhood Trauma
(Jupiter Finger Chakra Meditation)

Медитация – настройване на
фронталния дял на мозъка

(MeditationTuning Up the Frontal Lobe)

Медитация за развитие на
фронталния дял на мозъка и хипоталамуса

(Meditation to Develop the Frontal Lobe
and Hypothalamus)

Вълшебно огъване –
медицинска медитация
за щитовидната жлеза

(Miracle Bend – medical meditation
for the thyroid gland)

Медитация – докосването на Учителя
(Master’s Touch Meditation)

Медитация LA831 950320 –
Бъдете интуитивни

(Meditation LA831  950320 – Be Intuitive)

Медитация за призоваване
на духа на майката Земя

(Meditation to Call
on the Spirit of Mother Earth)

Медитация за щитовидната
и паращитовидни жлези

(Thyroid / Parathyroid meditation)

Медитация за балансиране
на лунните центрове – само за жени

(Meditation for Balancing the Moon Centers
Only for Women)

Андаж крия – медитация за фертилитет
и корекция на яйчниците

(Andaj Kriya Meditation for Fertility &
Ovary Adjustment)

Медитация – балансирайте проекцията
с намерение
то

(Meditation – Balance Projection with Intention)

Медитация за съзнателна комуникация
за преживяване на Наад

(Meditation for Conscious Communication
to Experience the Naad)

Криякихащият Буда
(Sneezing Buddha Kriya)

Медитация – Инвокиране
на
медитативно състояние
(Meditation – Invoking a Meditative State)

Медитация – Проекция на Меркурий
(Mercury Projection Meditation)

Медитация LA936 980609 –
Дишане на 4 части
за развиване на интуицията
(Meditation LA936 980609 –
Four Stroke Breath to Build Intuition)

Медитация за елементарна
настройка на мозъка

(Meditation for Elementary Adjustment
of the Brain)

Трансцендентална медитация –
Маха Шакти Чални Индра мудра

(A transcedental meditation –
Maha Shakti Chalnee Indra Mudra)

Медитация за долния триъгълник
(Meditation for the lower triangle)

Сиам крия – за щитовидната и
паращитовидни жлези

(Siam kriya – for Thyroid and Parathyroid glands)

Подмладяваща медитация
(Rejuvenation Meditation)

Медитация за негативния ум
(Meditation for the Negative Mind)

Медитация LA736 920911 –
Презаредете ендокринната си система

(Meditation LA736 920911 –
Rechargе Your Glandular System)

Медитация – Пробуждане
на вашия творчески огън
(Хар, Харей, Хари)
(Meditation – Awakening
Your Creative Fire (Har Haray Haree)

Медитация за творчески поток
(Meditation for Creative Flow)

Съскаща медитация
за ендокринната система 2

(Hissing Meditation for the Glandular System 2)

Съскаща медитация
за ендокринната система 1

(Hissing Meditation for the Glandular System 1)

Бидж мантра: Сат Нам
(Медитация за освобождаване

на напрежението и възстановяване
на ендокринната система)

Bij Mantra: Sat Naam (Meditation to Release
Tension and Recover the Glandular System)

Серия дихателна медитация
за ендокринен баланс

(Breath Meditation Series for Glandular Balance)

Медитация за командване
на командния център
на ендокринната система

(Мeditation for Commanding
the Command Center of the Glandular System)

Медитация за защита и проекция от сърцето
(Meditation for Protection
and Projection from the Heart)

Медитация – победете фобиите
с Уахе(й) Гуру

(Meditation – Conquer Phobias
with Wahe Guru)

Медитация за балансиране
на нервните енергии

(Meditation for Balancing the Nervous Energies)

Лечебна медитация на родовата карма
(Healing Ancestral Karma Meditation)

Медитация да станете млади,
силни и специални (и да заспите)

Meditation to become Young,
Powerful and Special (and to Sleep)

Медитация – калибър
за постоянен вътрешен авторитет

(Meditation – Caliber
for Constant Self-Authority)

Медитация NM102-930617 –
Активиране на централната
нервна система и стимулиране
на хипофизната жлеза

(Meditation NM102-930617 –
To Activate the Central Nervous System
and Stimulate the Pituitary Gland
)

Медитация – да видим невидимото
(Meditation – To See the Unseen)

Медитация – Изобилен, красив, блажен
(Bountiful, Beautiful, Blissful Meditation)

Медитация LA438 850226 –
Медитация за управление на енергията.
Как да плащате негативите от позитивите си
и все да още имате излишък

(Meditation LA438 850226 –
Managed Energy Meditation)
How to Pay Your Negative from Your Positive
& Still have a surplus)

Медитация NM190-19951031 –
Свържете се с реалността

(Meditation NM190-19951031 –
Connect Yourself to the Reality)

Медитация за премахване
на натрапчиви мисли

(Meditation to Remove Haunting Thoughts)

Медитация – Преклонение пред Безкрайността
(Meditation – Bowing before the Infinite)

Медитация LA067 781030 – Станете силни. 
Тази медитация насочва страха ви
към Безкрайността

(Meditation LA067 781030 – Make strong.
This meditation directs your fear toward,
motivating you to infinity)

Медитация – Подреждане на същността
(Core Alignment Meditation)

Медитация NM 0418 – Молитва за отдаване
(Meditation NM 0418 – Prayer of Surrender)

Медитация за посрещане
на предизвикателството
на утрешния ден
(Meditation for Facing the Challenge of Tomorrow)

Медитация да слушаме без страх
(Meditation to Listen without Fear)

Медитация – Отървете се от страха
и раздвоение на личността

(Meditation – Get Rid of Fear
and Split Personalities)

Медитация за премахване на страха
от бъдещето

(Meditation for Removing Fear of the Future)

Медитация – за освобождаване
на подсъзнателни страхове

(Meditation – For the Release
of Subconscious Fears)

Медитация – Съкровището на Гуру Нанак 
(Guru Nanak’s Treasure Meditation)

Хар Хари медитация –
За воля и просперитет

(Har Hari Meditation for Willpower and Prosperity)

Медитация – Калибърът на живота
(Медитация за пълно зареждане) 

(Meditation – The Caliber of Life
(Meditation to Totally Recharge You))

Медитация LA854 951212 – Турия*.
Същността на аз-а 

(Meditation LA854 951212 – The turya.
The I-essence)

Медитация – Баланс и закона за равенство
(Meditation – Balance and the Law of Equality)

Медитация за самооценка
(Meditation for Self-assessment)

Медитация – Божията благодат
(The Grace of God Meditation)

Медитация на освободеното сърце
(The Liberated Heart Meditation)

Медитация за решаване
на комуникационни проблеми

(Meditation to Solve Communication Problems)

Медитация – Аеробeн капацитет & ефeктивност
(Aerobic Capacity & Efficiency Meditation)

Медитация TH2401 970421 – За благословия
(Meditation TH2401 970421 – For Blessing)

Медитация LA876 960530 –
За татвите, праничния гръден кош
и нервната система 

(Meditation LA876 960530 – For the Tattvas,
Pranic Rib Cage and Nervous System)

Крия – да развиете скритото си величие
(
Kriya to Develop Your Hidden Greatness)

Медитация – Аштанг мантра за просперитет
(Meditation – Ashtang Mantra for Prosperity)

Дриб Дрищи Крия – да ви покаже бъдещето
(Drib Drishti Kriya to Show You the Future)

Медитация – Крия да предизвикате
баланс в психиката

(Meditation – Kriya to Invoke
Balance in the Psyche)

LA035 780510 – Медитация
върху безкрайния Бог

(LA035 780510 – Meditation
on the Infinite One God)

Медитация – Маха(н) Кал крия
(Meditation – Mahan Kal Kriya)

Медитация върху сърдечния ритъм
с тройно заключване

(Heartbeat Meditation in the Triple Lock)

Медитация за просперитет –
Отървете се от вашето „Не можех“
(Prosperity Meditation –
Get Rid of Your „Couldn’t“)

Медитация LA041-780524 & LA042-780525 –
Управление на ума
(Meditation LA041-780524 & LA042-780525 –
Control the Mind)

Медитация – Чатър Чая Крия
(Meditation – Chattar Chaya Kriya)

Медитация – Освобождаване от стреса
и изчистване на емоциите от миналото
(Meditation – Stress Relief
and Clearing the Emotions of the Past)

Медитация – Грижа за себе си с дишане
(Meditation – Self-Care Breathing Kriya)

Медитация за облекчаване на стреса
(Meditation for Relief from Stress)

Медитация LA 0963 –
Вълните на Ганг

(Meditation LA 0963 –
The Waves of the Ganges)

Медитация NM0378 –
Благословете Вселената

(Meditation NM0378 –
Blessing the Universe)

Медитация NM0385 –
Изцеление с дъха на живота

(Meditation NM0385 –
Healing with the Breath of Life)

Медитация LA0959 – Създайте баланс
(Meditation LA0959 – Create Balance)

Медитация NM 0377 –
Укрепване на нервната система

(Meditation NM 0377 –
Strengthen the Nervous System)

Медитация NM0384 – Хуст Крия
(Meditation NM0384 – Hust Kriya)

Медитация „Последното средство“
(The „Last Resort“ Meditation)

Медитация NM249 – 971230 –
За себеразбиране и да ви направи велики
(Теоремата на Кундалини йога –  
Контролирайте вашето микро & макро съзнание) 
(Meditation NM249 – 971230 –
for Self-Appreciation and to Make You Great
(Theorem of the Kundalini Yoga –
Control Your Micro & Macro Consciousness))

Медитация LA881-960815 –
Когато проекцията не е правилна,
тя не създава въздействие на молитва
(Meditation LA881-960815 – When a Projection
Is Not Correct
it Doesn’t Create Impact Prayer)

Медитация LA044 780601 –
Б(х)акти мантра & пранаям,
така че да можете да се насладите
на проникването в сърдечния център
(Meditation LA044 780601 –
Bhakti mantras & pranayam
so you can enjoy entering into the heart center)

Медитация LA056 780925 –
Енергизира всички базисни системи

за поддържане на самоконтрол
(Meditation LA056 780925 –
Energises All Systematic Systems

to Maintain Self-Control)

Медитация LA820 950118 –
Стимулирайте Кундалини точката

(Meditation LA820 950118 –
Stimulate the Kundalini point)

Медитация NM201 960501 – Пандж нага крия 
(Meditation NM201 960501 – Punc Naga Kriya)

Медитация LA807 941003 – Пран Крия
(Meditation LA807 941003 – Pran Kriya)

Медитация – Кунчун мудра 
(Meditation –  Kunchun Mudra)

Медитация LA387 840410 –
Амарти мудра крия

(Meditation LA387 840410 –
Amarti Mudra Kriya)

Медитация за преодоляване
на себеотричането

(Meditation to Conquer Self-Animosity)

Медитация за самообновяване 
(Meditation for Self-Renewal)

Медитация – Свържете се
със собствената си същност

(Meditation – Relate to Your Own Essence)

Медитация, за да преживеете
разширеният Аз

(Meditation to Experience the Expanded Self)

Творческа медитация за висшия аз
(Creative Meditation of the Sublime Self)

Медитация за креативност с Бога
(Meditation for Creativity With God)

Медитация – разбиване на маската
(Meditation – Breaking the Mask)

Медитация върху Аз-а
(Meditation on the Self)

Медитация – Опит & Проектиране
на оригиналния ви Аз 

(Meditation – Experience & Project
Your Original Self)

Медитация за изцеление на Аз-а 
(Meditation for Healing the Self)

Медитация LA057 780928 –
Променете честотата
на вашия медитативен капацитет
(Meditation LA057 780928 – Take You
to a Different Frequency of Your Meditative Capacity)

Медитация – Преживейте истинският Аз 
(Meditation – Experiencing the Original You)

Медитация за достойнство
(Meditation for Dignity)

Медитация – Чакр Чалуни крия 
(Meditation – Chakkar Chalunee Kriya)

Медитация NM056-920528 –
Нервна система (Санта Фе)

(Meditation NM056-920528 –
Nervous System (Santa Fè))

Медитация NM181 950821 – Духипад крия
(Meditation NM181 950821 – Duhipad Kriya)

Медитация за отваряне
на ключалката на сърцето
и увеличаване на силата
на Безкрайността вътре в нас

(Meditation to Open the Lock of the Heart
and Increase the Power of the Infinite Within)

Медитация NM327-990930 –
Познайте сърцето си

(Meditation NM327-990930 –
Know Your Heart)

Медитация в Съществуването:
Аз съм <-> Аз съм
(Meditation Into Being: I Am I Am)

Медитация LA589-890412 – Златно зърно
(Meditation LA589-890412 – Golden Grain)

Медитация – Крия за състрадание
(Meditation – Compassion Kriya)

Медитация NM 0413 – Интуиция
и силата на съвършенството 

(Meditation NM 0413 – Intuition
and the Strength of Excellence)

Медитация NM0338 – Сат Крия вариация,
за да се слеете с усещането за Безкрайността 
(Meditation NM0338 – Sat Kriya Variation
to Merge with the Sense of the Infinite)

Медитация – Хаст Крия:
Земята към небесата

Мeditation – Hast Kriya: Earth to Heavens

Медитация – Прекратете вашата карма и се свържете с вечния кръг на безкрайния просперитет
Meditation – End Your Karma and Connect with the Endless Circle of Infinite Prosperity

KWTC-970630 – Медитация за способност
за самоусъвършенстване

KWTC-970630 – Meditation: For Faculty
of Self Engagement

Медитация LA031 19780423 –
Ааад Наад Крия – Гупт Джиан Шакти –
Тайната сила на знанието

(Meditation LA031 19780423 –
Aаd Naаd Kriya – Gupt Gian Shakti –
Тhe Secret Power of the Knowledge)

Медитация „Усмихващият се Буда“
Smiling Buddha Meditation

Медитация – Проекция на Божественото в Аз-а
(Meditation – Projection of the Divine in the Self)

Медитация, за да събудите милост и състрадание
(Meditation to Arouse Mercy and Compassion)

Медитация – Пандж Граани Крия
(Meditation – Panj Graani Kriya)

Медитация, за да живеете безтегловно
и разрушаване на земните окови 

(Meditation for Living Weightlessly
& Breaking the Bonds of the Earth)

Медитация за контрол на ума –
Брахма Калаа Крия

(Meditation for Mental Control –
Brahm Kalaa Kriya)

Медитация – за преминаване на
„часа на смъртта“ 

(Meditation – for Crossing the Hour of Death)

Сат Нараян Уахе Гуру медитация
(Sat Narayan Wahe Guru Meditation)

Медитация за побеждаване на смъртта
– за финото (9-то) тяло 
(Meditation for Conquering Death
–  for the Subtle (9th) Body)

Хунсани медитация
(Медитация върху белия лебед)
– за финото (9-тo) тяло 

(Hunsani Meditation
(Meditation on the White Swan)
– for the Subtle (9th) Body)

Медитация LA049 780901 –
Haumei Bandhana крия:
премахва самодоволството и суетата

(Meditation LA049 780901 –
Haumei Bandhana Kriya:
takes away self-pride and vanity)

Кундалини медитация 770915
(Kundalini meditation 770915)

Медитация – NM094 921119 Психиката 
(Meditation – NM094 921119 Psyche)

Медитация – LA054 780918 – Всички проблеми на егото
и психичните болести се лекуват 
(Meditation – LA054 780918 –
All Ego Problems and Mental Diseases Are Cured)

Медитация – Татва баланс отвъд стрес и дуалност
(Meditation – Tattva Balance Beyond Stress and Duality)

Медитация – Да получим отговор на молитвите си 
(Meditation to Get Your Prayers Answered)

Тершула крия – гръмотевицата на Шива 
(Tershula Kriya / Thunderbolt of Shiva)

Медитация LA074-781127 –
Мудра на комбинирана полярност

(Meditation LA074-781127 – Composite Polarity Mudra)

Медитация LA097-790327 – Йони крия
(Meditation LA097-790327 – Yoni Kriya)

Медитация – Чандра Крия мудра
или крия на Луната 

(Meditation – Chandra Kriya Мudra
or Мoon Kriya
)

Медитация NM374 – 20001128 –
Търпение и интуиция 

(Meditation NM374 – 20001128 –
Patience and Intuition
)

Медитация M136-970930  – Работа за
Shashara* баланс – Земята и небесата 
(M136-970930 Meditation – Work on
Shashara Balance – Earth and Heavens)

Медитация за най-неспокойния ум
(Meditation for the Most Restless Mind)

Mедитация за 4-та чакра (с ябълки)
(Meditation for the fourth chakra (with apples))

Медитация за успокояване на ума 
(Meditation to Tranquilize The Mind)

Медитация – Да се предпазим от откачане 
(Meditation to Prevent Freaking Out)

Медитация 970402 –
Да запазите чакрите отворени

(Meditation 970402 –
Khalsa Council To Keep the Chakras Open
)

Медитация LA935-980608 – Свържете
подсъзнанието и интуицията

(Meditation LA935-980608 – Connect
the subconscious and intuition
)

Медитация NM187-951023 – Изчистване
на мъртвите нервни клетки, които не ви дават чувствителност и острота
да се справите с живота 

(Meditation NM187-951023 – Cleaning Dead Neuro Cells Which do not Give You the
Sensitivity and Sharpness to Face the Life
)

Медитация – Продължителен „Ек Онг Кар“
(Сутрешно призоваване)

(Meditation – Long Ek Ong Kar (Morning Call))

Гуру Рам Дас медитация за изцеление
(Guru Ram Das Healing Meditation)

Медитация за Гурпрасад
(благословия от Гуру) 

(Meditation for Gurprasad)

Медитация – Аад Наад крия
(Meditation – AAD NAAD KRIYA)

Медитация за абсолютно мощна енергия
(Meditation For Absolutely Powerful Energy)

Медитация – Сахаж Сукх Даяан
(Meditation – Sahaj Sukh Dhiaan)

Медитация NM0380 – Пречистване на тялото и живота ви – Сензорна система II –
Екстаз и радост

(Meditation NM0380 – Purify Your Body and Being – Self Sensory System II –
Ecstasy and Joy
)

Медитация срещу Бърнаут
(Meditation against Burn-Out)

Медитация – Освобождаване на гнева
от детството 

(Meditation –  Releasing Childhood Anger)

Медитация M153 990803 –
Завладейте вътрешния гняв и го изгорете

(Meditation M153 990803 –
Conquer Inner Anger and Burn It Out
)

Медитация за изгаряне на вътрешния гняв
(Meditation to Burn Inner Anger)

Медитация – “Юмруци на гнева“
за освобождаване на гнeвa

(Meditation – Fists of Anger for Releasing Anger)

Медитация за Арката: Осъзнайте силата си 
(Meditation for the Arcline: Realize Your Power)

Медитация KYB117-19860822 –
Постигнете преживяването на Бог

(Meditation KYB117-19860822 –
Achieve an Experience of Go

Медитация за здрави нерви
(Meditation for Strong Nerves)

Пранаям пречистваща медитация
(Карам Самбавани крия)

Pranayam Cleansing Meditation
(Karam Sambhavani Kriya)

Медитация: LA159 800318 Наад крия 
(Meditation: LA159 800318 NAAD KRIYA)

Медитация – NM061-920616 – Метаболизъм – Животът ви не може да бъде щастлив,
ако не разширите хоризонта

(Meditation – NM061-920616 – Metabolism – Your life cannot be happy if you do not expand your horizon)

Mедитация – Божествен щит за защита и позитивност
(The Divine Shield Meditation for Protection and Positivity)

Медитация – LA004 780109 –
Изпитайте тъканта на съществуването

(Meditation – LA004 780109 –
Experience of the very existence fiber
)

Медитация: Содаршан чакра крия
(Meditation: Sodarshan Chakra Kriya)

Медитация за втора чакра
(Meditation for the Second Chakra)

Крия за дълголетие –
Медитация, да си дадеш нов живот

(Longevity Kriya –
Meditation to Give Yourself New Life)

Ганпати крия – медитация за просперитет
(Ganpati Kriya)

Лая Йога медитация – 3½ цикъла мантруване
(Laya Yoga Meditation – Chant 3½ Cyclе)

Медитация за чистота на ума
(Meditation for Mental Purity)

Медитация – Антар Наад мудра за пълнолуние
(Meditation – Antar Naad Mudra for Full Moon)

Медитация LA051-780907 –
Настройте вагус нерва към космическото съзнание
(Meditation LA051-780907 –
Tune the Vagus Nerve to Cosmic Consciousness)

Медитация за напълно неутрализиране на напрежението
(Meditation to Completely Neutralize Tension)

Медитация за излекуване на разбито сърце
(Meditation to Heal a Broken Heart)

Медитация за балансиране
на лунните центрове (само за жени)

(Meditation for Balancing
the Moon Centers (Only for Women)
)

Медитация за емоционален баланс
(Шуния Антар медитация)

Meditation for Emotional Balance
(Sunia(n) Antar Meditation)

Медитация за промяна на егото
(Meditation to Change the Ego)

Медитация LA233 810512 – Активирайте
парасимпатиковата нервна система

(Meditation LA233 810512 – Activate
the Parasympathetic Nervous System
)

Медитация за постигане на шуния
(Meditation to Аchieve Shuniya)

Meдитация LA767 930407 – Ако духът не доминира
(Meditation LA767 930407 – If The Spirit is Not Dominant)

Медитация за отваряне на сърдечния център
(Meditation to Open the Heart Center)

Медитацията да разцъфтите
в пълния си потенциал –
Активирайте вагус нерва

(Meditation to Blossom into Your Full Potential –
Activate the Vagus Nerve
)

Медитация LA869 960410 –
Разширете арката
(Meditation LA869 960410 –
Expand the Arcline)

Медитация: LA792 931214 – Опит и Екстаз –
Медитация на самопознанието

(Meditation: LA792 931214 – Experience and Ecstasy –
Meditation of Self Knowledge
)

Гиан чакра крия – Осветете ореола си
(Gyan Chakra Kriya – Brighten Your Halo)

Медитация за просперитет –
Вие сте духовно същество с безграничен потенциал

(Prosperity Meditation –
You Are a Spiritual Being with Unlimited Potential
)

Лотус молитва за просперитет и проекция към победа
(Lotus Prayer for Prosperity & Projection unto Victory)

Медитация за  благополучие
(Meditation for Prosperity)

Медитация за  благополучие 2
(Meditation for Prosperity 2)

Медитация за довеждане на крайното до Безкрайността
(Meditation to Take the Finite to the Infinity)

Кундалини медитация за нервната система 
(Kundalini Meditation – Nervous System)

931221 M095 Медитация – Опит и екстаз – 
Открийте душата си
(931221 M095 Winter Solstice – Experience and Ecstasy –
Discover Your Soul)

Гуру мантра: Дълбока медитация в немисленето
(Guru Mantra: Deep Meditation into Thoughtlessness)

Медитация за Арката и за изчистване на Кармата
(Meditation for the Arcline and to Clear the Karmas)

Медитация за свързване със сензорната система
(Meditation to Connect with the Self-Sensory System)

Медитация – Взаимосвързан психически транс
(Interconnected Mental Trance Meditation)

Медитация – Действайте, не реагирайте
(Meditation to Act, Don’t React)

Медитация за борба с умствената умора и възстановяване на мозъка
(Meditation to Fight Brain Fatigue and Live Your Exellence)

Медитация за ендокринната система
(Meditation for Glandular System)

Медитация: Елементът ВОДА
Нараян Крия: Изчистване и яснота за просперитет
(The Water Element Narayan Kriya:
Clearing and Clarity for Prosperity
)

Наам Наад Крия (Ajai Alai медитация) – Naam Naad Kriya

Ek Ackhari Chand (Ajai Alai) медитация
(
Prosperity Meditation)

Медитация „Отворете новото в себе си“
(Meditation “Open up the Newness in You”)

Киртан крия (Са Та На Ма медитация)
Kirtan Kriya (Sa Ta Na Ma Meditation)

16-тактово дишане за възстановяване на здравето
(Sixteen-Stroke Breath to Rebuild Health)

Индра нитри медитация
(Indra Nittri meditation)

Преклонение с Джаaп Сахиб
(Bowing Jaap Sahib)
Jaap_Sahib_eng transliteration
Jaap Sahib_ bg transliteration

РA МА ДА СA_лечебна медитация_Сири Гаятри мантра (Healing Meditation
– RA MA DA SA SA SAY SO HUNG
)

Медитация за проекция и защита от сърцето – Aad Guray Nameh
(Meditation for Protection and Projection from the Heart)

Ишт Содана мантра крия (Isht Sodhana Mantra Kriya)

Подробно »

Мантри

Rakhay Rakhanhaar
Chardi Kala Jatha – Rakhe Rakhan Haar
Dev Suroop Kaur Khalsa – Rakhay Rakhanhaar
Erin Breech and Gil Talmi – Rakhe Rakhan Har
Guru Shabad Singh Khalsa – Rakhe Rakhan Haar
Guru Vir Kaur – Rakhe Rakhan Har
Gurunam Singh – Rakhay Rakhanhaar
Har Dayaal – Rakhe Rakhan Har
Karta Singh & friends – Rakhe Rakhan Har
Marie Hansraj – Rakhe Rakhan Har
Mata Mandir Singh – Rakhay Rakhanhar
Qi-Rattan – Rakhe Rakhanhaar
Rake Rake Nahare Ap Ubarian, Guru Ki Peri Pae
Simran Kaur Khalsa & Simran & GuruPrem – Rakhay Rakhanhaar
Singh Kaur – Rakhe Rakhan Har
Snatam Kaur – Rakhe Rakan Har
Tommi Charanpal Singh & Kehto Sangat – Rakhe Rakhan Har
Wahe Guru Kaur Khalsa – Rake Rakhanhar
Wahe Guru Kaur Khalsa – Rakhe Rakhanhar_rythmic

Sat Narayan Wahe Guru Hari Narayan Sat Nam
Ajeet Kaur – Sat Narayan Wahe Guru
Dev Suroop Kaur – Sat Narayan Wahe Guru
Guru Ganesha Singh & Snatam Kaur – Sat Narayan
Gurudass Kaur, Guru Dass Singh – Sat Narayan Wahe Guru
Iktaar – Sat Narayan Wahe Guru
Jean Paul Soares – Sat Narayan_62min
Mata Mandir Singh – Sat Narayan Wahe Guru
Paramjeet Singh & Kaur – Sat Narayan Wahe Guru
Satyaa – Sat Narayan Wahe Guru
Seda Bağcan – Sat Narayan Wahe Guru
Silvia Madhavi, Siegfried Junginger – Sat Narayan Wahe Guru
Tera Naam – Sat Narayan Wahe Guru

Gobinday Mukunday Udaaray Apaaray Hariang Kariang Nirnamay Akamay
Adi Shakti & Gobinde Mukande
Alexia Chellun – Gobinde Mukande
Carola Zafarana – Gobinde Mukande
Guru Nam – Gobinde Mukhande (Guru Gayantri Mantra)
Guru Vir Kaur – Gobinde Mukande
Gurudass Singh, Gurudass Kaur – Gobinde Mukande
Jiwanpal Kaur – Gobinde Mukande
Mantra Girl – Gobinde Mukhande
Mata Mandir Singh – Gobinde Mukande
Mirabai Ceiba – Gobinde Mukande
Paramjeet Singh & Kaur – Gobinde Mukande
Sada Sat Kaur – Gobinday Mukunday
Satkirin Kaur Khalsa – Gobinde Mikande – with Yogi Bhajan
Seda Bagcan – Gobinde Mukande Udare Apare
Yoginroll – Gobinde Mukande

Ardas Bhaee
Anahata Choir – Ardas Bhaee
Bhai Avtar Singh – western sikhs – Ardas Bhaee_31 min
Charanpal – Ardas Bhaee
Guru Shabad Singh – Ardas Bhaee
Gurudass Kaur Khalsa – Ardas Bhaee
Iktaar – Ardas Bhaee
Jai-Jagdeesh – Ardas Bhaee
Jai Kartar – Ardas Bahee
Jussara Shamanaad – Ardas Bhaee (feat. Will Marsh & Maurock)
Karta Singh Khalsa – Ardas Bhaee_11
Kike Tarraso – ARDAS BHAEE
Liv & Let Liv – Ardas Bhaee – Tantric Whistle_1 h
Liv Singh – Ardas Bhaee Meditation_21 min
Mirabai Ceiba – Ardas Bhaee
Nirinjan Kaur – Ardas Bhaee_33m27s
Pritpal Singh Khalsa – Ardas Bhaee
Ram Dass – Ardas Bhaee
Ram Singh – Ardas Bhaee
Sangeeta Kaur – Ardas Bhaee (Full Orchestra Version)
Santokh Sinkh – Ardas Bhaee
Sat Purkh Kaur – Ardas Bhaee
Seda Bagcan – Ardas Bhaee
Singh Kaur & Kim Robertson – Ardas Bhaee
Siri Ganesh Kaur – Ardas Bhaee
Snatam Kaur – Ardas Bhayee
Tarn Taran Sinkh – Ardas Bhaee_22 min

Long Ek Ong Kar
2,5 Hour Long Ek Ong Kar Meditation
15 Ek Ong Kar (Morning Call)
Karta Singh & friends – Morning call (vocal)
Karta Singh Khalsa – Long chant_Karta_Peaceful Worrior_2,30 h
Dev Suroop Kaur Khalsa – Morning call
Gfire and Govinda – Long Ek Ong Kar
Guru Prem – Long Chant_morning call_31
Guru Trang Singh Khalsa – Long Ek Ong Kar
Guru Vir Kaur – Long Ek Ong Kar
Gurusangat Singh & Gurucharan Singh Khalsa – Long Ek Ong Kar Chant
Karina Skye – Adi shakti mantra – Long Ek Ong Kar
Khalsa Jetha_sadhana – Long Ek Ong Kar
Santokh Singh – Ek Ong Kar – long
Snatam Kaur – Long Ek Ong Kar
Tommi Charanpal Singh & Kehto Sangat – Long Ek Ong Kar
Wahe Guru Kaur Khalsa – Long Ek Ong
White Sun – Long Ek Ong Kars – 7 Minutes

Ang Sang Wahe Guru
Dev Suroop Kaur – Ang Sang Wahe Guru
Guru Singh – Ang Sang Wahe Guru
Gurudas Sing&Kaur – Ang Sang Wahe Guru
Illumina – Ang Sang Wahe Guru (A Sikh Mantra for Invoking Inner Bliss)
Jai Kartar – Ang Sang Wahe Guru
Mata Mandir Singh – Ang Sang Wahe Guru
Mirabai Ceiba – Ang Sang Wahe Guru
Nirinjan Kaur Khalsa – Ang Sang Wahe Guru
Santogh Singh – Ang Sang Wahe Guru
Sarab Deva – Ang Sung Wahe Guru
Sat Hari Singh & friends – Ang Sang Vahe Guru
Sevamantra – Ang Sang Wahe Guru
Shimshai – Ang Sang Wahe Guru
Shuniya – Ang Sang Wahe Guru
Simrit Kaur – Ang Sung Wahe Guru
Siri Ganesh Kaur – Ang Sang Wahe Guru
Yoginroll – I am _ Ang Sung Wahe Guru
Ang Sang Wahe Guru Meditation_dance meditation

Har Haray Hari Wahe Guru
Gurudass Singh & Kaur – Har Hare Haree
Gurunam – Har Haray Haree Wahe Guru
Hari Bhajan Kaur – Har Haray Haree Wahe Guru.old._31
Harnam Singh – Har Harey Hari Wahe Guru
Nirinjan Kaur – Har Harey Hari Wahe Guru_White Tantra
The Underlying Stars – Har Haray Haree Wahe Guru
Аykanna – Har Harey Haree

Jai Te Gang
Bhai Ravinder Singh – Jai Tegang –
Satguru Mera Poora
Gurunam Singh – Jai Te Gang
Mata Mandir Singh – Jai Te Gang_30 min
Nirinjan Kaur – Jai Tegang 62 min
Sat Purkh – Jai Te Gang
Satkirin Kaur Khalsa – Jai Te Gang
Singh – Jai Te Gang_31 min

Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Guru Dass – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Guru Vir Kaur – Sat Gur Prasad (Ek ong kar)
Gurudass Kaur – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Harnam Singh – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Jai-Jagdeesh – The Expansive Spirit (2012) –
Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
(Expand into Intuitive Knowing
)
Jap Hari Kaur
– Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Jap Hari Kaur – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad 1
Join Vyanah – Magic Mantra-reverse negative to positive – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Kamari & Manvir – EK ONG KAR SAT GUR Prasad – Featuring Yogi Bhajan

Mirabai Ceiba
– Ek Ong Kar, Sat Gur Prasad
Nirinjan Kaur – Ek Ong Kar Sat Gurprasad
Sajah Singh – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Satkirin Kaur Khalsa – Ek Ong Kar Sat Gur Prasaad (Magic Mantra)
Santokh Singh – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Sat Kartar – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad_31 min
Seda Bagcan – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Shakta Kaur Kalsa – Circle of Light – Ek Ong Kar Sat Gur Prasad
Yogi Bhajan
– Ek Ong Kar Sat Gur Prasad

Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung
Shakta Kaur Khalsa – Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung – Chanted Mantras
Sajah Singh – Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa
Ganpati Kriya – Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung
Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung
Crown of Eternity – Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa

Ek Ong Kaar (Laya Yoga)
Santogh Singh – Ek Ong Kar – laya yoga
Paramjeet Singh, Kaur – Laya Yoga Chant (Kundalini Yoga Mantra Meditation)
Gurucharan Singh Khalsa & Gurusangat Singh – Laya Yoga Meditation_11 min
Various Artists – Ek Ong Kar (Laya Yoga) 31 min
Sat Kartar – Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru – Laya Yoga Chant (Makyo’s Tantric Dub)

Gobinda Gobinda Haree Haree 
Snatam Kaur – Govinda Govinda Hari Hari
Amrit Kirtan – Gobindah Gogindah Haray Haray
Mirabai Ceiba – Govinda Hari
GOBINDA GOBINDA HARI HARI – Mantra to See the God Within

Sa Re Sa Sa
Guru Shabad Singh Khalsa
Sa Re Sa Sa_31 min

Nirinjan Kaur – Sa Re Sa Sa – manifest prosperity
Mirabai Ceiba – Sa Re Sa Sa

Long Sat Nam
Santokh Sinkh – Sat Nam – long
Mata Mandir Singh & Friends – Long Sat Nam
Joe Panzetta – Long Sat Nam

Humee Hum Tumee Tum Wahe Guru
Mantras of the Master – Humee Hum Tumee Tum Wahe Guru
Pritpal Singh Khalsa – Humee Hum Toomee Too(n)
Mirabai Ceiba – Humee Hum Tumee Tum
Stefanosis – Humee Hum Tumee Tum
Guruganesha band – Humee Hum Tumee Tum
Livtar Singh – I am Thine-Humee Hum Tumee Tum

Ant Na Siftee (Ant Na Siphatee)
Dilpreet Bhatia – Ant na Sifti –
Mantra for family happiness
Gurunam Singh – Ant Na Siftee
Mata Mandir Singh – Ant Na Siphtee
Mirabai Ceiba – Ant na Sifti – x11
Sukhwant Singh – Ant Na Siphatee
JAPJI SAHIB – 24th Pauri
Rajnarind Kaur – Japa – Ant na sifti –
24 pauri of JapJi

Chattr Chakkr Vartee
Chattr chakkr vartee
Sat Kirin Kaur Khalsa – Chattr Chakkr Vartee –
62 мин.
Nirinjan Kaur – Chattr Chakkr Vartee
Snatam Kaur – Chattr Chakkr Vartee
Kulwant Singh – Chatr Chakr Vartee
Chardikala Jatha – Chattr Chakkr Vartee
Mirabai Ceiba – Chattr Chakkr Deep Relaxation
Bibi Satnam Kaur – Chaathr Chaakr Varathee

Ek Ackhari Chand – Ajai Alai
Yogi Bhajan – Ajai Alai – х11
Mirabai Ceiba – Ajai Ala
Ajeet Kaur – Ajai Alai
Guru Shabad Singh Khalsa & Nirinjan Kaur Khalsa – Ajai Alai – 11 мин.
Guru Shabad Singh Khalsa & Nirinjan Kaur Khalsa – Ajai Alai – 64 мин.
Har Rai Kaur – Ajai Alai
Parvinder Singh Khalsa – Ajai Alai
Satkirin Kaur Khalsa – Ajai Alai
Sada Sat Kaur – Ajai Alai
Shakta Kaur Khalsa – Ajai Alai
Snatam Kaur – Ajai Alai
Taran Kaur & Gandharva – Peace Prayer –
Ajai Alai
Erin Breech – Ajai Alai – Ajai Alai
Yoginrol – Ajai Alai

Prabhu Nam Kaur & Snatam Kaur
Soi Sunandarhee

Dhan Dhan Ram Das Gur
Guru Amrit Kaur – Dhan Dhan Ram Das Guru
Kirtan Singh Khalsa – Dhan Dhan Ram Das Gur
Prof Satnam Singh Sethi – Dhan Dhan Ram Das Gur
Sat Hari Singh with Hari Bhajan Kaur – Dhan Dhan Ram Das Gur
Snatam Kaur – Dhan Dhan Ram Das Gur
Snatam Kaur & Prabhu Nam Kaur – Dhan Dhan Ram Das Gur
SatKirin Kaur Khalsa – Dhan Dhan Ram Das Gur
Hari Rai Kaur – Dhan Dhan Ram Das Gur
Pritpal Singh Khalsa – Dhan Dhan Ram das Gur
Dr. Joseph Michael Levry – Dhan Dhan Ram Das Gur
AkalStars – Dhan Dhan Ram Das Gur (Sadhana Version)

AkalStars – Sat Kriya

Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru
Guru Dass – Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru
Snatam Kaur, Anand  – Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru
Yogi Bhajan – Ek Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru

Sa Ta Na Ma
Sa Ta Na Ma_11 min
Gurudass – Sa Ta Na Ma_ Kirtan Kriya_60 min
Tera Naam – Sa Ta Na Ma (11 Minutes Meditation)
White Tantra Yoga – Sa Ta Na Ma Tantric
Paramjeet Singh, Kaur – Sa Ta Na Ma (Panj Shabd)
Snatam Kaur – Sa Ta Na Ma
Simran Kaur & GuruPrem Singh Khalsa – Sa Ta Na Ma (Kirtan Kriya)
Sirgun Kaur – Meditation to Reclaim Your Happiness (Sa Ta Na Ma)

Siri Gaitri Mantra  – Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung
Gurunam – Ra Ma Da Sa_34 Minutes
Snatam Kaur – Ra Ma Da Sa Sa Say Soo Hung
Simrit – Kirtan Aid_Ra Ma Da Sa
Satyaa – Ra Ma Da Sa
Seda Bagcan – Ra ma Da sa
Jai Kartar – Ra-Ma-Da-Sa
Ra ma da sa – 31 min

Mangala Charan Mantra – Aad Guray Nameh
Tina Malia – Aad Guray Nameh (Mangalacharan Mantra)
Satyaa – Aad Gurey Nameh
Mirabai Ceiba – Aad Guray Nameh

Isht Sodhanna Mantra – Dharti Hai, Akash Hai, Guru Ram Das Hai
Gurusangat Singh – Dharti Hai, Akash Hai, Guru Ram Das Hai

Har singh nar singh
HAR_SINGH_NAR_SINGH_11
Nirinjan Kaur – Har Singh Nar Singh

Chakar Chihan
Satkirin Kaur Khalsa – Chakara Chahin with Yogy Bhajan words
Guru Shabad Singh Khalsa – Chakra Chihan
Aur Baran Jaat – Chakra Chihan
Аngelika Bombach – Chakra Chihan Jaap Sahib
Kike Tarrasò – Chakra Chihan

Guru Ram Das Lullaby
Guru Ram Das Lullaby

Подробно »