Пранаяма

Унгали Пранаямa
(Ungali Praanayam)

Пранаямa за началото и края на деня
(Praanayam for Beginning and Ending the Day)

Пранаямa за балансиране на психичната енергия II
(Praanayam to Balance Mental Energy II)

Пранаямa за балансиране на психичната енергия I
(Praanayam to Balance Mental Energy I)

Пранаяма „Дълъг живот“
(Long Life Praanayam)

Древният начин за молитва
(The Ancient Way of Prayer)

Пранаяма срещу преяждане
(Pranayama for Overeating)

Пранаяма за парасимпатиковата нервна система
(Pranayama for the Parasympathetic Nervous System)

Пранаямa – Усилвател на имунната система (Вътрешното слънце)
(Pranayam – Immune System Booster (The Inner Sun))

Пран Даара крия
(Praan Dhaara Kriya)

Дишане на 2 части – за свързване на подсъзнанието и интуицията
(Two-Stroke Breath to Connect the Subconscious and the Intuition)

Маха Гиян Агни крия
(Maha Gyan Agni Kriya)

Дишане на 3 части – за здраве, енергия и сияйност
(3 Stroke Breath for Health, Energy, and Radiance)

Дишане на 2 части – за стимулиране на хипофизата
(Two Stroke Breath to Stimulate the Pituitary)

Дишане на 4 части – за медитативен баланс
(Four Stroke Breath for Meditative balance)

Дишане, прeчистващо надите (Nadi cleansing breath)

Основни дихателни серии (Basic Breath Series)

Дишане на 8 части – за енергия и освобождаване от стреса
(Eight-Stroke Breath for Energy and Stress Release)

Дишане на 8 части, за да подобрите психиката
(Eight-Stroke Breath to Enhance the Psyche)

Дишане със свирене (The Whistling Breath)

Пранаяма за пречистване (Pranayama for Purification)

Кучешко дишане – пранаяма, за да стимулирате имунната си система
(Dog Breath – Pranayam to Boost Your Immune System)

Пранаяма – Справяне със собствения си ум
(Pranayama – Dealing with Your Own Mind)

Пранаяма – баланс на психичната енергия
(Pranayama – Balance Mental Energy)

Ситали пранаяма (Sitali Pranayam)

Пранаяма, изчистваща дишането (Breath Cleansing Pranayam)

Пранаяма енергизиращи серии 1 (Pranayam energizer series 1)

Разрушител на Егото (Ego Eradicator)